Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Norra Malmvägen 76, 191 62, SOLLENTUNA
Tel.nummer
08-6256100
E-postadress
info@saint-gobain.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556241-2592
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1984
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Saint-Gobain Sweden AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Saint-Gobain Sweden AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sollentuna
Nyckeltal
Vinstmarginal
26,10%
32,19% (2016)
Kassalikviditet
35,66%
23,98% (2016)
Soliditet
61,47%
52,05% (2016)
Bruttovinstmarginal
62,71%
63,41% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
874
3 070 783
776 037
774 635
4 789 863
2 609
432 409
26,10%
35,66%
61,47%
842
3 220 693
999 008
906 842
4 798 935
2 948
414 779
32,19%
23,98%
52,05%
290
1 180 046
556 079
523 059
8 169 159
3 756
159 247
48,69%
7,87%
42,33%
315
1 156 979
430 470
754 894
4 322 149
3 516
152 616
38,62%
49,26%
67,64%
319
1 143 695
691 228
680 671
3 308 174
2 590
153 963
61,92%
250,50%
85,69%
333
1 159 617
493 812
459 298
3 086 387
2 943
153 312
43,45%
160,28%
84,48%
322
1 223 971
593 241
537 076
3 128 337
3 045
143 336
53,05%
153,12%
84,07%
305
1 104 383
590 243
554 511
5 520 031
3 602
128 670
54,36%
1 088,82%
92,15%
267
1 064 883
45 847
26 590
495 200
2 138
103 339
4,61%
98,77%
32,26%
296
1 131 985
137 657
97 613
532 170
2 464
101 864
12,51%
91,04%
30,07%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 021 820
48 963
152 971
776 037
3 177 257
43 436
293 883
999 008
1 173 031
7 015
108 882
556 079
1 153 569
3 410
83 932
430 470
1 130 840
12 855
35 140
691 228
1 159 109
508
52 484
493 812
1 133 966
90 005
174 174
593 241
1 103 570
813
75 101
590 243
1 064 883
-
48 334
45 847
1 131 985
-
138 667
137 657

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 040 182
749 681
4 789 863
-
4 141 927
657 008
4 798 935
-
7 835 669
333 490
8 169 159
-
3 642 875
679 274
4 322 149
-
2 532 256
775 918
3 308 174
-
2 529 106
557 281
3 086 387
-
2 532 901
595 436
3 128 337
-
2 434 831
3 085 200
5 520 031
-
177 358
317 842
495 200
-
153 514
378 656
532 170

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 687 629
329 000
470 678
0
1 302 556
4 789 863
2 212 994
365 484
474 820
0
1 745 637
4 798 935
3 347 442
142 151
180 306
1 500 104
2 999 156
8 169 159
2 824 383
127 142
174 622
0
1 196 002
4 322 149
2 746 131
113 764
171 731
0
276 548
3 308 174
2 521 440
110 067
160 093
0
294 788
3 086 388
2 566 489
81 548
154 500
0
325 800
3 128 337
5 029 413
73 374
142 286
0
274 958
5 520 031
124 717
44 908
85 521
0
240 054
495 200
131 224
36 908
77 991
0
286 047
532 170

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 609
652
432 409
-
177 257
-
3 070 783
2 948
756
414 779
-
189 153
300 000
3 220 693
3 756
790
159 247
-
73 846
521 817
1 180 046
3 516
699
152 616
-
72 366
-
1 156 979
2 590
382
153 963
-
63 201
676 642
1 143 695
2 943
99
153 312
4 781
63 857
455 979
1 159 617
3 045
1 030
143 336
4 394
75 446
504 348
1 223 971
3 602
-
128 670
-
64 585
3 000 000
1 104 383
2 138
-
103 339
-
46 893
-
1 064 883
2 464
-
101 864
-
37 491
-
1 131 985

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
874
3 457
731
743858
-4,89%
26,10%
62,71%
-18,30%
61,47%
35,66%
842
3 773
807
897305
170,86%
32,19%
63,41%
-34,26%
52,05%
23,98%
290
4 045
807
331103
1,69%
48,69%
62,76%
-227,25%
42,33%
7,87%
315
3 662
768
299229
2,01%
38,62%
62,68%
-44,79%
67,64%
49,26%
319
3 545
800
259353
-2,44%
61,92%
63,67%
44,16%
85,69%
250,50%
333
3 481
708
252292
2,22%
43,45%
64,89%
22,65%
84,48%
160,28%
322
3 522
769
362295
2,75%
53,05%
63,20%
23,78%
84,07%
153,12%
305
3 618
722
249359
3,63%
54,36%
66,56%
254,65%
92,15%
1 088,82%
267
3 988
646
153410
-5,93%
4,61%
61,98%
7,30%
32,26%
98,77%
296
3 824
594
234871
-
12,51%
66,12%
8,18%
30,07%
91,04%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556241-2592
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1984-03-28
Juridiskt namn
Saint-Gobain Sweden AB
Länsäte
Sollentuna
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).