Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lunastigen 7, 141 44, HUDDINGE
Tel.nummer
08-54683100
E-postadress
info@medivir.com
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556238-4361
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Medivir AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Medivir AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Huddinge
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
285,44% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
1 031,11% (2016)
Soliditet
Saknas
89,41% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
-11,03% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
4 166
490
58 565
0
23 670
-
-
-479,76%
118
97 520
-306 725
-294 855
1 921 503
19 153
102 965
-324,27%
947,16%
90,19%
134
675 509
101 954
75 090
1 616 255
19 554
104 409
17,74%
707,65%
89,72%
141
1 782 212
1 192 701
1 132 735
2 183 890
30 712
86 307
67,98%
851,19%
90,78%
153
452 493
27 633
16 014
995 470
7 376
88 074
6,67%
445,42%
85,65%
164
563 929
-192 912
-219 080
1 076 195
18 586
73 125
-30,66%
241,92%
81,29%
170
715 958
111 206
113 751
1 356 772
6 724
65 477
18,96%
330,70%
80,75%
78
61 235
-134 227
-134 227
725 491
4 662
59 101
-234,24%
573,52%
83,70%
93
31 421
-135 388
-135 375
205 200
16 214
44 810
-517,91%
301,47%
74,98%
100
101 975
-100 023
-99 203
371 515
20 542
47 244
-102,30%
377,17%
77,41%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
4 166
93 043
4 477
-312 380
-306 725
657 889
17 620
114 765
101 954
1 766 989
15 223
1 188 731
1 192 701
446 146
6 347
25 164
27 633
555 026
8 903
-185 792
-192 912
698 566
17 392
111 849
111 206
57 288
3 947
-136 726
-134 227
25 684
5 737
-139 815
-135 388
97 175
4 800
-113 733
-100 023

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
409 215
409 215
-
134 812
1 786 691
1 921 503
-
424 305
1 191 950
1 616 255
-
446 952
1 736 938
2 183 890
-
513 226
482 244
995 470
-
599 697
476 498
1 076 195
-
652 659
704 113
1 356 772
-
47 952
677 539
725 491
-
50 366
154 834
205 200
-
55 038
316 476
371 514

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-360 218
0
0
0
-360 218
1 732 912
0
0
0
188 591
1 921 503
1 450 109
0
0
351
165 795
1 616 255
1 982 604
0
0
0
201 286
2 183 890
852 587
0
0
40 000
102 883
995 470
874 880
0
0
40 448
160 867
1 076 195
1 095 576
0
0
70 651
190 545
1 356 772
607 254
0
0
116
118 121
725 491
153 855
0
0
191
51 154
205 200
287 607
0
0
0
83 908
371 515

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
98
23 670
-
44 037
-
-
19 153
-
102 965
-
49 325
-
97 520
19 554
-
104 409
-
49 756
-
675 509
30 712
-
86 307
-
54 399
-
1 782 212
7 376
-
88 074
-
47 272
-
452 493
18 586
-
73 125
-
41 834
-
563 929
6 724
-
65 477
-
36 667
-
715 958
4 662
-
59 101
-
31 070
-
61 235
16 214
-
44 810
-
29 876
-
31 421
20 542
-
47 244
-
33 318
-
101 975

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
281112
-100,00%
-
-
-
-479,76%
-
118
789
-
-312380
-85,86%
-324,27%
-13,98%
1 717,59%
90,19%
947,16%
134
4 910
-
114765
-62,77%
17,74%
-14,95%
155,98%
89,72%
707,65%
141
12 532
-
1188731
296,06%
67,98%
-5,86%
86,91%
90,78%
851,19%
153
2 916
-
25164
-19,62%
6,67%
-15,80%
85,03%
85,65%
445,42%
164
3 384
-
-185792
-20,55%
-30,66%
-12,56%
56,87%
81,29%
241,92%
170
4 109
-
111849
1 119,39%
18,96%
-13,62%
73,52%
80,75%
330,70%
78
734
1 149
-128851
123,05%
-234,24%
98,66%
976,50%
83,70%
573,52%
93
276
996
-129425
-73,57%
-517,91%
100,00%
403,68%
74,98%
301,47%
100
972
1 038
-103410
-
-102,30%
100,00%
239,33%
77,41%
377,17%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
7 263
0
18 830
0
5 000
-
-
-
0
137 934
368 161
406 300
1 934 687
0
0
285,44%
1 031,11%
89,41%
0
523 876
51 162
3 404
1 695 618
0
0
12,05%
312,07%
79,72%
141
1 660 693
1 132 259
942 439
2 294 044
30 712
86 307
69,22%
450,69%
84,07%
117
355 135
98 799
98 799
1 102 877
7 376
82 328
30,25%
584,59%
89,17%
53
45 074
-249 927
-249 927
947 862
18 734
57 510
-699,78%
461,34%
93,20%
84
445 779
153 595
153 593
1 181 289
6 724
50 122
37,79%
1 092,49%
95,89%
78
76 555
-135 731
-135 731
720 192
4 662
59 101
-181,66%
582,13%
83,96%
93
42 139
-134 983
-134 983
200 963
16 214
44 810
-350,41%
330,27%
76,53%
100
106 790
-98 834
-98 834
367 165
20 542
47 244
-94,51%
400,43%
78,32%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
273 677
7 263
130 954
6 980
-311 259
368 161
500 774
23 102
83 424
51 162
1 646 407
14 286
1 181 116
1 132 259
327 271
27 864
18 531
98 799
34 327
10 747
-224 834
-249 927
432 322
13 457
166 971
153 595
74 698
1 857
-119 247
-135 731
38 423
3 716
-128 290
-134 983
103 952
2 838
-107 738
-98 834

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
100
24 416
24 516
-
133 910
1 800 777
1 934 687
-
647 405
1 048 213
1 695 618
-
645 331
1 648 713
2 294 044
-
638 447
464 430
1 102 877
-
650 576
297 286
947 862
-
650 921
530 368
1 181 289
-
48 152
672 040
720 192
-
50 566
150 397
200 963
-
55 240
311 924
367 164

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
-
7 057
0
7 057
1 729 736
0
30 349
0
174 602
1 934 687
1 322 197
37 921
351
0
335 149
1 695 618
1 928 559
0
468
0
365 018
2 294 045
983 432
0
0
40 000
79 445
1 102 877
883 426
0
0
0
64 436
947 862
1 132 725
0
0
41
48 523
1 181 289
604 647
0
0
116
115 428
720 191
153 788
0
0
1 825
45 350
200 963
287 572
0
0
1 696
77 897
367 165

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
5 000
5 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
137 934
-
-
-
-
-
-
523 876
30 712
-
86 307
-
54 399
-
1 660 693
7 376
-
82 328
-
45 432
-
355 135
18 734
-
57 510
-
34 283
-
45 074
6 724
-
50 122
-
28 931
-
445 779
4 662
-
59 101
-
31 070
-
76 555
16 214
-
44 810
-
29 876
-
42 139
20 542
-
47 244
-
33 318
-
106 790

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
274902
-100,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-280910
-73,85%
285,44%
-11,03%
1 241,79%
89,41%
1 031,11%
-
-
-
83775
-69,58%
12,05%
-11,55%
142,39%
79,72%
312,07%
141
11 677
-
1181584
403,07%
69,22%
-3,78%
77,97%
84,07%
450,69%
117
2 797
-
18531
853,39%
30,25%
-6,61%
117,63%
89,17%
584,59%
53
648
-
-224834
-92,06%
-699,78%
-11,05%
678,33%
93,20%
461,34%
84
5 147
-
166971
478,76%
37,79%
-10,52%
111,46%
95,89%
1 092,49%
78
958
1 149
-111372
94,41%
-181,66%
98,97%
745,15%
83,96%
582,13%
93
413
997
-117900
-63,04%
-350,41%
100,00%
273,40%
76,53%
330,27%
100
1 040
1 038
-97415
-
-94,51%
100,00%
225,13%
78,32%
400,43%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556238-4361
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-03-12
Juridiskt namn
Medivir AB
Länsäte
Huddinge
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).