PostNord Sverige AB

Ekonomisk rating (2017)

5
Väl godkänd Poäng: 8/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Terminalvägen 24, 171 73, SOLNA
Tel.nummer
010-4360000
E-postadress
info@postnord.com
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556711-5695
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2006
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag PostNord Group AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
PostNord Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Solna
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 8/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är dock utmärkta och förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
4,47%
8,34% (2016)
Kassalikviditet
169,88%
144,20% (2016)
Soliditet
30,14%
23,53% (2016)
Bruttovinstmarginal
99,86%
99,84% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
17915
19 870 626
794 611
501 019
9 159 337
3 496
5 933 651
4,47%
169,88%
30,14%
17854
19 863 351
1 541 658
-50 555
9 604 323
3 411
5 852 204
8,34%
144,20%
23,53%
18685
19 710 331
797 696
88 034
9 440 424
3 288
6 070 756
4,47%
138,90%
21,05%
15293
13 732 139
596 265
-97 228
6 605 054
3 657
4 810 511
4,93%
127,82%
20,33%
15913
13 958 626
573 335
444 522
7 152 391
4 447
4 902 713
4,73%
139,74%
20,14%
16540
14 115 188
656 764
453 878
6 817 710
3 390
5 004 256
5,41%
142,06%
21,54%
17489
14 483 738
574 107
313 620
6 361 749
3 194
5 091 612
4,58%
149,77%
23,99%
18159
14 863 565
909 106
662 816
6 714 136
3 200
5 190 019
6,76%
134,62%
20,98%
19226
15 095 228
478 339
267 736
7 212 313
2 771
5 282 087
3,66%
156,50%
27,64%
20860
16 018 483
1 558 431
1 023 007
7 965 546
2 687
5 503 509
10,70%
149,22%
30,79%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
19 258 904
611 722
840 780
794 611
19 278 300
585 051
1 567 998
1 541 658
19 072 360
637 971
826 757
797 696
12 605 691
1 126 448
605 216
596 265
12 832 702
1 125 924
581 516
573 335
13 035 735
1 079 453
664 910
656 764
13 414 592
1 069 146
566 204
574 107
13 972 545
891 020
931 911
909 106
14 041 936
1 053 292
489 444
478 339
14 828 343
1 190 140
1 408 702
1 558 431

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 351 497
6 807 840
9 159 337
-
2 372 307
7 232 016
9 604 323
-
2 434 193
7 006 231
9 440 424
-
1 724 327
4 880 727
6 605 054
-
1 482 307
5 670 084
7 152 391
-
1 269 774
5 547 936
6 817 710
-
1 171 952
5 189 797
6 361 749
-
1 115 325
5 598 811
6 714 136
-
1 196 205
6 016 108
7 212 313
-
1 199 736
6 765 810
7 965 546

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 213 876
701 000
2 190 884
46 176
4 007 401
9 159 337
1 712 857
701 000
2 144 071
33 014
5 013 381
9 604 323
1 763 412
286 633
2 320 410
29 171
5 040 798
9 440 424
1 027 677
404 322
1 334 372
24 223
3 814 460
6 605 054
1 124 905
404 322
1 545 510
25 519
4 052 135
7 152 391
1 153 303
404 322
1 338 438
20 709
3 900 938
6 817 710
1 198 960
419 324
1 265 738
16 955
3 460 772
6 361 749
1 193 251
275 734
1 075 947
15 975
4 153 229
6 714 136
1 783 347
269 191
1 308 582
12 171
3 839 022
7 212 313
2 315 669
175 437
938 505
7 190
4 528 745
7 965 546

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 496
-
5 933 651
-
2 146 934
-
19 870 626
3 411
-
5 852 204
-
2 085 132
-
19 863 351
3 288
-
6 070 756
-
2 968 096
-
19 710 331
3 657
-
4 810 511
-
2 122 635
-
13 732 139
4 447
-
4 902 713
-
2 442 951
-
13 958 626
3 390
-
5 004 256
-
2 453 581
-
14 115 188
3 194
-
5 091 612
-
2 587 457
-
14 483 738
3 200
-
5 190 019
-
2 426 509
-
14 863 565
2 771
-
5 282 087
-
2 835 083
600 000
15 095 228
2 687
-
5 503 509
-
2 471 966
1 000 000
16 018 483

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
17 915
1 075
469
3470004
-0,10%
4,47%
99,86%
14,54%
30,14%
169,88%
17 854
1 080
451
4156915
1,08%
8,34%
99,84%
11,51%
23,53%
144,20%
18 685
1 021
488
3577813
51,30%
4,47%
99,86%
10,31%
21,05%
138,90%
15 293
824
455
2186247
-1,77%
4,93%
99,88%
8,46%
20,33%
127,82%
15 913
806
466
2351209
-1,56%
4,73%
99,86%
12,61%
20,14%
139,74%
16 540
788
455
2210021
-2,82%
5,41%
99,86%
12,63%
21,54%
142,06%
17 489
767
448
2029903
-3,99%
4,58%
99,87%
12,89%
23,99%
149,77%
18 159
769
433
2199497
-0,49%
6,76%
99,87%
10,35%
20,98%
134,62%
19 226
730
435
1987110
-5,30%
3,66%
99,88%
15,50%
27,64%
156,50%
20 860
711
392
2530484
-
10,70%
99,88%
15,09%
30,79%
149,22%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556711-5695
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2006-09-20
Juridiskt namn
PostNord Sverige AB
Länsäte
Solna
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).