Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Stora Nygatan 29, 411 08, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-608460
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556505-8814
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ellermore AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ellermore AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
20,58%
22,15% (2016)
Kassalikviditet
141,00%
161,78% (2016)
Soliditet
35,34%
45,28% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
26
46 843
9 620
5 854
24 443
564
10 353
20,58%
141,00%
35,34%
27
45 116
9 962
7 834
28 228
567
11 031
22,15%
161,78%
45,28%
29
36 735
4 009
2 970
21 646
0
11 501
10,95%
175,37%
42,71%
29
38 297
3 138
2 802
15 600
0
11 255
8,21%
170,73%
40,83%
28
41 160
5 651
4 698
23 130
0
10 621
13,74%
136,05%
25,82%
23
25 714
3 351
2 427
18 880
-
8 289
13,04%
141,79%
28,68%
15
22 362
3 896
2 554
18 629
-
5 460
17,50%
142,99%
29,92%
14
14 940
342
425
10 326
679
5 212
2,29%
176,77%
44,23%
21
19 764
673
379
10 712
684
7 296
3,41%
170,08%
42,73%
18
19 121
2 606
1 482
12 178
740
5 085
13,66%
158,89%
35,52%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
46 843
-
9 534
9 620
45 116
-
9 916
9 962
36 735
-
4 014
4 009
38 297
-
3 134
3 138
41 160
-
5 560
5 651
25 714
-
3 189
3 351
22 362
-
3 806
3 896
14 904
36
333
342
19 764
-
649
673
19 121
-
2 441
2 606

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
115
24 328
24 443
-
51
28 178
28 229
-
45
21 600
21 645
-
28
15 572
15 600
-
92
23 038
23 130
-
239
18 641
18 880
-
419
18 210
18 629
-
561
9 765
10 326
-
781
9 931
10 712
-
129
12 049
12 178

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
8 637
-
-
-
15 806
24 443
12 783
-
-
-
15 446
28 229
8 949
380
-
-
12 317
21 646
5 980
500
-
-
9 121
15 601
5 178
1 019
-
-
16 933
23 130
4 284
1 449
-
-
13 147
18 880
4 444
1 449
-
-
12 735
18 628
3 733
1 069
-
-
5 524
10 326
3 529
1 344
-
-
5 839
10 712
3 371
1 224
-
-
7 583
12 178

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
564
-
10 353
-
4 714
4 000
46 843
567
-
11 031
-
4 962
10 000
45 116
-
-
11 501
-
5 027
4 000
36 735
-
-
11 255
-
4 778
-
38 297
-
-
10 621
-
4 530
2 000
41 160
-
-
8 289
-
3 659
2 600
25 714
-
-
5 460
-
2 347
-
22 362
679
-
5 212
-
2 281
-
14 940
684
-
7 296
-
3 168
-
19 764
740
-
5 085
-
2 523
-
19 121

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
26
1 802
708
9580
3,83%
20,58%
100,00%
18,19%
35,34%
141,00%
27
1 671
712
9942
22,81%
22,15%
100,00%
28,22%
45,28%
161,78%
29
1 267
678
4029
-4,08%
10,95%
100,00%
25,27%
42,71%
175,37%
29
1 321
637
3198
-6,96%
8,21%
100,00%
16,84%
40,83%
170,73%
28
1 470
618
5707
60,07%
13,74%
100,00%
14,83%
25,82%
136,05%
23
1 118
612
3369
14,99%
13,04%
100,00%
21,37%
28,68%
141,79%
15
1 491
692
4018
50,04%
17,50%
100,00%
24,48%
29,92%
142,99%
14
1 065
647
553
-24,59%
2,29%
100,00%
28,46%
44,23%
176,77%
21
941
615
802
3,36%
3,41%
100,00%
20,70%
42,73%
170,08%
18
1 062
602
2505
-
13,66%
100,00%
23,36%
35,52%
158,89%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring samt kapital- och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556505-8814
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-02-28
Juridiskt namn
Ellermore AB
Länsäte
Göteborg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Ristoff, Carola Helén (f. 1965)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Götenfelt, Nils Magnus (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Ristoff, Carola Helén (f. 1965)
Styrelseledamot
Good, Johan Tor (f. 1960)
Ristoff, Carola Helén (f. 1965)
Lundgren, Björn Erik Johan (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).