Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vallgatan 3, 170 67, SOLNA
Tel.nummer
Saknas
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556129-9800
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1969
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hercules Grundläggning AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Solna
Nyckeltal
Vinstmarginal
11,63%
3,13% (2016)
Kassalikviditet
35,55%
55,75% (2016)
Soliditet
9,71%
14,19% (2016)
Bruttovinstmarginal
-3,84%
-7,64% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
205
1 003 206
113 211
-15
456 263
1 332
101 257
11,63%
35,55%
9,71%
182
481 466
14 352
-56
329 613
1 416
92 073
3,13%
55,75%
14,19%
168
497 359
-11 190
-25 181
266 586
1 081
81 583
-2,16%
47,25%
15,95%
167
598 468
19 766
-9
294 687
951
81 269
3,34%
56,14%
24,61%
172
457 291
-377
11 873
331 101
1 251
78 384
0,41%
74,27%
22,49%
164
601 842
217
-689
321 910
1 145
68 903
0,10%
83,52%
25,13%
167
493 876
34 336
23 859
287 150
1 504
72 410
7,00%
66,55%
27,45%
164
446 756
23 407
22 565
301 805
1 056
70 783
5,41%
77,45%
33,11%
168
422 437
21 983
18 456
226 553
6 867
58 713
5,27%
52,61%
34,95%
179
598 862
36 214
29 183
257 731
1 414
64 320
6,24%
64,61%
31,96%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 003 206
-
129 089
113 211
481 216
250
14 768
14 352
491 687
5 672
22 464
-11 190
598 236
232
18 951
19 766
456 817
474
-11 961
-377
601 842
-
-643
217
493 876
-
34 478
34 336
446 756
-
23 792
23 407
422 437
-
21 742
21 983
598 862
-
36 051
36 214

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
188 555
267 708
456 263
-
165 053
164 561
329 614
-
142 581
124 005
266 586
-
154 473
140 214
294 687
-
134 258
196 843
331 101
-
133 564
188 346
321 910
-
137 832
149 318
287 150
-
137 199
164 606
301 805
-
138 540
88 013
226 553
-
120 407
137 324
257 731

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
23 915
26 146
3 170
123
402 909
456 263
23 894
29 349
40 480
164
235 726
329 613
23 884
23 909
30 828
172
187 793
266 586
49 071
30 060
30 479
10 133
174 944
294 687
49 032
32 599
30 721
10 002
208 747
331 101
58 379
28 859
30 823
9 872
193 979
321 912
57 362
27 508
453
9 887
191 939
287 149
79 520
26 145
453
9 937
185 750
301 805
52 949
33 626
368
9 982
129 628
226 553
53 582
36 917
309
9 792
157 131
257 731

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 332
132
101 257
-
44 890
-
1 003 206
1 416
102
92 073
-
39 882
-
481 466
1 081
45
81 583
-
35 427
-
497 359
951
21
81 269
-
33 467
-
598 468
1 251
57
78 384
576
34 283
-
457 291
1 145
341
68 903
1 642
30 207
20 500
601 842
1 504
390
72 410
269
37 006
-
493 876
1 056
430
70 783
960
31 777
-
446 756
6 867
1 453
58 713
-
28 974
-
422 437
1 414
388
64 320
-
32 288
-
598 862

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
205
4 894
-
132259
108,47%
11,63%
-3,84%
-13,48%
9,71%
35,55%
182
2 644
-
55248
-2,13%
3,13%
-7,64%
-14,79%
14,19%
55,75%
168
2 927
-
53292
-17,81%
-2,16%
-7,57%
-12,97%
15,95%
47,25%
167
3 582
-
49430
30,96%
3,34%
-5,94%
-5,81%
24,61%
56,14%
172
2 656
-
18760
-24,10%
0,41%
-
-2,61%
22,49%
74,27%
164
3 670
-
30180
21,86%
0,10%
-
-0,94%
25,13%
83,52%
167
2 957
-
34931
10,55%
7,00%
-
-8,63%
27,45%
66,55%
164
2 724
-
24245
5,76%
5,41%
-
-4,73%
33,11%
77,45%
168
2 515
-
22110
-29,46%
5,27%
-
-9,85%
34,95%
52,61%
179
3 346
-
36360
-
6,24%
-
-3,31%
31,96%
64,61%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva entreprenadrörelse avseende djupgrund- läggning, jordförstärkning och stödkonstruktioner samt andra specialarbeten inom byggnads- och anläggningsområdet, att utveckla, konstruera, tillverka, försälja och montera produkter och utrustning för grundläggning och andra specialområden samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556129-9800
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1969-10-27
Juridiskt namn
Hercules Grundläggning AB
Länsäte
Solna

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Norberg, Mats Bertil (f. 1968)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Dirkse, Thijs (f. 1980)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Salonen, Jyri-Heikki (f. 1965)
Styrelseledamot
Salonen, Jyri-Heikki (f. 1965)
Thunegard, Hans Eric (f. 1967)
Norberg, Mats Bertil (f. 1968)
Lindgren, Annika Eleonore Maria (f. 1970)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).