Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Malnvägen, 824 50, HUDIKSVALL
Tel.nummer
0650-13260
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556554-1280
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Askander Invest AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Malnbadens Camping AB
Status
Reklamspärrad enhet
Kommunsäte
Hudiksvall
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
25,60% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
2 254,95% (2016)
Soliditet
Saknas
96,32% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
100
2 659
0
0
128
775
875
-
-
0,00%
3
3 338
829
648
7 595
0
0
25,60%
2 254,95%
96,32%
2
3 424
994
756
6 953
0
687
29,28%
1 720,54%
95,96%
2
3 638
1 964
1 540
6 274
0
390
55,20%
851,34%
94,29%
1
2 946
1 606
1 253
4 718
0
243
55,20%
299,57%
92,97%
1
3 073
1 592
869
3 610
-
319
53,41%
94,12%
86,88%
1
2 967
1 283
990
2 484
0
257
44,60%
244,70%
78,37%
2
2 896
1 068
801
3 198
236
319
38,84%
288,77%
78,36%
1
2 669
1 134
863
2 092
0
295
44,30%
229,15%
82,24%
2
2 407
201
164
1 714
148
288
10,37%
91,82%
52,12%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
2 659
-
-
3 242
96
830
829
3 398
26
994
994
3 558
80
1 963
1 964
2 913
33
1 605
1 606
2 988
85
1 594
1 592
2 924
43
1 304
1 283
2 755
141
1 070
1 068
2 603
66
1 153
1 134
2 343
64
233
201

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
3 491
4 104
7 595
-
3 770
3 183
6 953
-
4 052
2 222
6 274
-
4 024
695
4 719
-
3 258
352
3 610
-
1 192
1 292
2 484
-
1 266
1 932
3 198
-
1 307
786
2 093
-
1 310
404
1 714

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
6 831
47
0
6 878
6 975
437
0
0
182
7 594
6 328
441
0
0
185
6 954
5 572
441
0
0
261
6 274
4 032
454
0
0
232
4 718
2 779
458
0
0
374
3 611
1 910
47
0
0
528
2 485
2 420
110
0
0
668
3 198
1 619
130
0
0
343
2 092
756
176
0
342
440
1 714

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
775
-
875
-
-
-
2 659
-
-
-
-
-
-
3 338
-
-
687
-
220
-
3 424
-
-
390
-
91
-
3 638
-
-
243
-
74
-
2 946
-
-
319
-
83
-
3 073
-
-
257
-
74
-
2 967
236
-
319
-
185
1 500
2 896
-
-
295
-
96
-
2 669
148
-
288
-
226
-
2 407

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
100
-
-
6831
-100,00%
-
-
-
-
-
3
1 081
441
1109
-4,59%
25,60%
100,00%
120,97%
96,32%
2 254,95%
2
1 699
456
1276
-4,50%
29,28%
100,00%
88,23%
95,96%
1 720,54%
2
1 779
249
2121
22,14%
55,20%
100,00%
55,12%
94,29%
851,34%
1
2 913
340
1767
-2,51%
55,20%
100,00%
15,89%
92,97%
299,57%
1
2 988
433
1716
2,19%
53,41%
100,00%
-0,74%
86,88%
94,12%
1
2 924
336
1408
6,13%
44,60%
100,00%
26,13%
78,37%
244,70%
2
1 378
393
1176
5,84%
38,84%
100,00%
45,88%
78,36%
288,77%
1
2 603
395
1235
11,10%
44,30%
100,00%
17,02%
82,24%
229,15%
2
1 172
341
356
-
10,37%
100,00%
-1,54%
52,12%
91,82%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå, datatjänster, administrativ konsultverksamhet, försäljning av kontorsmöbler, köp och försäljning av fast egendom såväl inom som utom landet, utbildning inom lokalvården samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556554-1280
Verksamhet
Reklamspärrad enhet
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-04-02
Juridiskt namn
Malnbadens Camping AB
Länsäte
Hudiksvall

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Blennå, Mats Erik (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Askander, Assan Hormiz (f. 1966)
Styrelsesuppleant
Askander, Radjo (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).