Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Paradisvägen 57, 296 32, ÅHUS
Tel.nummer
044-351279
E-postadress
info@rigelejestrand.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556499-3490
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Rigeleje Strand AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Rigeleje Strand AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Kristianstad
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
1 437,50%
204,55% (2017)
Soliditet
Saknas
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
12
-170
0
-
1
-
1 437,50%
-
-
0
10
-26
0
-
1
-
204,55%
-
1
1 336
599
237
2 130
0
128
45,83%
358,84%
78,65%
1
1 226
497
218
1 763
0
184
41,16%
304,01%
77,22%
1
1 183
400
116
1 447
0
124
34,45%
19,30%
74,05%
1
1 076
420
130
1 332
0
84
39,62%
153,07%
68,87%
1
992
318
97
1 103
0
90
32,58%
98,58%
67,21%
1
1 122
250
116
981
0
112
22,76%
86,31%
66,79%
1
927
148
45
883
0
67
16,45%
108,93%
64,60%
1
805
102
7
963
0
14
13,25%
96,48%
56,02%
1
611
68
0
820
0
49
11,46%
100,00%
64,81%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
12
-
-
5
10
1 320
16
600
599
1 210
16
457
497
1 167
16
401
400
1 060
16
420
420
976
16
318
318
1 107
15
252
250
912
15
150
148
770
35
100
102
611
-
64
68

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
116
-
1 311
1 311
49
-
1 154
1 154
-
733
1 397
2 130
-
668
1 095
1 763
-
1 349
98
1 447
-
751
581
1 332
-
722
382
1 104
-
688
294
982
-
542
340
882
-
560
403
963
-
542
279
821

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
1 989
-
40
2 029
-
-
1 579
-
154
1 733
1 407
344
-
-
379
2 130
1 171
244
-
-
349
1 764
953
152
-
-
342
1 447
837
103
-
34
358
1 332
707
44
-
-
352
1 103
610
58
-
-
314
982
494
98
-
-
291
883
449
116
-
-
398
963
441
116
-
-
262
819

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
128
-
32
-
1 336
-
-
184
-
43
-
1 226
-
-
124
-
24
-
1 183
-
-
84
-
15
-
1 076
-
-
90
-
19
-
992
-
-
112
-
27
-
1 122
-
-
67
-
13
-
927
-
-
14
-
5
-
805
-
-
49
-
10
-
611

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
2116
-
-
-
-
-
1 437,50%
-
-
-
1763
-100,00%
-
-
-
-
204,55%
1
1 320
175
635
9,09%
45,83%
100,00%
77,12%
78,65%
358,84%
1
1 210
241
491
3,68%
41,16%
100,00%
61,65%
77,22%
304,01%
1
1 167
164
435
10,09%
34,45%
100,00%
-20,91%
74,05%
19,30%
1
1 060
114
466
8,61%
39,62%
100,00%
21,04%
68,87%
153,07%
1
976
120
364
-11,83%
32,58%
100,00%
3,07%
67,21%
98,58%
1
1 107
146
307
21,38%
22,76%
100,00%
-1,81%
66,79%
86,31%
1
912
91
217
18,44%
16,45%
100,00%
5,37%
64,60%
108,93%
1
770
28
168
26,02%
13,25%
100,00%
0,65%
56,02%
96,48%
1
611
71
108
-
11,46%
100,00%
2,78%
64,81%
100,00%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva vård av lättskött psykiskt sjuka, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556499-3490
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-12-06
Juridiskt namn
Rigeleje Strand AB
Länsäte
Kristianstad

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Johansson, Bror Åke Lennart (f. 1953)
Styrelsesuppleant
Andersson, Astrid Sylvia Yvonne (f. 1953)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).