Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Hammargränd 2 E, 275 39, SJÖBO
Tel.nummer
0416-511710
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556641-4834
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2003
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Source Food Production i Skåne AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sjöbo
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,62%
3,50% (2016)
Kassalikviditet
101,42%
119,66% (2016)
Soliditet
39,43%
36,60% (2016)
Bruttovinstmarginal
39,98%
41,96% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
20
58 898
1 335
490
15 575
-
-
2,62%
101,42%
39,43%
20
57 237
1 759
629
16 708
250
6 593
3,50%
119,66%
36,60%
22
62 532
3 173
1 647
18 781
1 196
6 324
5,41%
166,41%
51,92%
20
60 200
3 312
1 488
22 130
1 768
6 194
6,08%
134,30%
41,52%
22
52 370
1 626
1 129
18 230
1 693
5 245
3,78%
105,71%
42,93%
22
58 105
2 066
1 169
18 724
1 907
5 743
4,40%
85,76%
40,92%
22
57 443
1 824
822
20 102
1 965
4 917
4,07%
95,63%
32,69%
16
60 639
3 434
1 274
19 086
1 772
4 518
6,24%
73,56%
28,27%
15
52 642
1 622
703
11 479
928
3 843
3,45%
103,47%
33,49%
15
43 064
237
125
11 408
906
2 979
1,30%
93,86%
24,25%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
58 784
114
1 540
1 335
57 074
163
1 992
1 759
62 247
285
3 365
3 173
59 784
416
3 637
3 312
52 102
268
1 972
1 626
58 052
53
2 540
2 066
57 191
252
2 310
1 824
60 574
65
3 772
3 434
52 284
358
1 788
1 622
42 836
228
538
237

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 085
12 489
15 574
-
3 979
12 729
16 708
-
3 932
14 848
18 780
-
5 247
16 883
22 130
-
7 115
11 114
18 229
-
8 860
9 864
18 724
-
9 740
10 362
20 102
-
10 109
8 977
19 086
-
3 280
8 199
11 479
-
3 255
8 153
11 408

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 468
4 709
0
2 763
5 635
15 575
1 978
5 303
0
3 644
5 783
16 708
5 351
5 641
0
2 275
5 514
18 781
4 594
5 890
0
3 562
8 084
22 130
3 782
5 184
0
3 192
6 073
18 231
3 668
5 120
0
4 340
5 596
18 724
2 933
4 665
0
6 616
5 887
20 101
2 296
3 975
0
6 250
6 566
19 087
2 059
2 289
0
2 841
4 289
11 478
1 476
1 654
0
3 638
4 639
11 407

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
58 898
250
-
6 593
-
2 467
-
57 237
1 196
-
6 324
-
2 436
4 002
62 532
1 768
-
6 194
-
2 821
890
60 200
1 693
-
5 245
-
2 513
675
52 370
1 907
-
5 743
-
2 723
500
58 105
1 965
-
4 917
-
2 590
250
57 443
1 772
-
4 518
-
2 316
-
60 639
928
-
3 843
-
1 916
300
52 642
906
-
2 979
-
1 595
120
43 064

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
20
2 939
473
2433
3,00%
2,62%
39,98%
11,66%
39,43%
101,42%
20
2 854
472
2956
-8,31%
3,50%
41,96%
12,17%
36,60%
119,66%
22
2 829
461
4723
4,12%
5,41%
39,34%
15,00%
51,92%
166,41%
20
2 989
555
5849
14,74%
6,08%
40,39%
14,72%
41,52%
134,30%
22
2 368
436
4228
-10,25%
3,78%
38,61%
9,68%
42,93%
105,71%
22
2 639
482
4612
1,51%
4,40%
35,46%
7,35%
40,92%
85,76%
22
2 600
439
4294
-5,58%
4,07%
33,19%
7,82%
32,69%
95,63%
16
3 786
548
5062
15,86%
6,24%
32,04%
3,98%
28,27%
73,56%
15
3 486
453
2312
22,06%
3,45%
24,06%
7,48%
33,49%
103,47%
15
2 856
373
1288
-
1,30%
23,72%
8,20%
24,25%
93,86%

Verksamhet & Status

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet och organisationsutveckling inom media, kommunikation och IT-området samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556641-4834
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2003-03-10
Juridiskt namn
Source Food Production i Skåne AB
Länsäte
Sjöbo

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Fröjd, Inge Nils Göte (f. 1946)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Henriksson, Per Martin (f. 1974)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Fröjd, Sven Göran Ingemar (f. 1977)
Styrelseledamot
Fröjd, Inge Nils Göte (f. 1946)
Klevås, Gun Maria (f. 1948)
Pontan, Christian Johan Wilhelm (f. 1953)
Fröjd, Per Inge Håkan (f. 1975)
Fröjd, Sven Göran Ingemar (f. 1977)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).