Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Strandbodgatan 1, 753 23, UPPSALA
Tel.nummer
010-2118000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556375-5478
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Bjerking AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Bjerking AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Uppsala
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,72%
8,15% (2016)
Kassalikviditet
188,38%
212,42% (2016)
Soliditet
44,57%
46,83% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
367
474 558
27 099
16 270
237 149
2 700
198 758
5,72%
188,38%
44,57%
332
441 532
35 898
23 623
215 385
2 426
182 468
8,15%
212,42%
46,83%
274
353 318
28 395
19 217
182 199
2 351
145 637
8,10%
207,36%
47,47%
254
309 148
17 709
11 111
159 068
2 411
129 387
5,74%
196,97%
45,96%
250
283 941
17 628
11 752
142 749
2 541
119 901
6,23%
183,87%
44,78%
230
260 070
15 985
8 905
116 417
2 104
109 957
6,17%
128,37%
31,12%
206
226 792
6 986
4 580
90 004
1 684
96 633
3,12%
119,83%
30,04%
182
182 465
3 093
1 281
91 767
1 472
83 346
1,74%
128,05%
28,75%
172
164 275
3 992
2 841
70 197
1 139
72 643
2,45%
161,61%
37,59%
157
163 824
7 846
3 550
65 059
1 374
66 802
4,84%
172,32%
41,81%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
473 843
715
27 099
27 099
440 777
755
35 737
35 898
353 099
219
28 021
28 395
308 917
231
17 431
17 709
283 626
315
16 976
17 628
259 456
614
15 574
15 985
225 084
1 708
6 849
6 986
181 819
646
2 876
3 093
163 837
438
3 538
3 992
163 356
468
7 486
7 846

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
35 694
201 455
237 149
-
25 083
190 302
215 385
-
20 177
162 022
182 199
-
19 508
139 560
159 068
-
19 007
123 742
142 749
-
19 485
96 931
116 416
-
17 338
72 666
90 004
-
12 731
79 036
91 767
-
6 111
64 086
70 197
-
4 564
60 494
65 058

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
79 499
33 576
15 273
1 859
106 942
237 149
78 784
28 306
14 702
4 005
89 588
215 385
68 156
23 515
10 057
2 336
78 136
182 200
57 176
20 428
7 540
3 072
70 853
159 069
50 139
17 668
6 638
3 109
65 195
142 749
23 895
15 807
575
4 923
71 216
116 416
17 072
12 772
656
2 826
56 678
90 004
16 595
12 546
655
4 418
57 553
91 767
17 203
11 772
569
2 590
38 062
70 196
17 506
12 429
686
419
34 019
65 059

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 700
-
198 758
13 132
106 390
17 325
474 558
2 426
-
182 468
-
90 838
15 750
441 532
2 351
-
145 637
11 107
71 029
13 650
353 318
2 411
-
129 387
6 834
62 566
8 400
309 148
2 541
-
119 901
4 155
58 602
4 200
283 941
2 104
-
109 957
155
54 932
4 200
260 070
1 684
-
96 633
-
49 498
2 100
226 792
1 472
-
83 346
-
40 897
4 200
182 465
1 139
-
72 643
-
35 667
1 890
164 275
1 374
-
66 802
-
30 796
3 150
163 824

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
367
1 291
880
53052
7,50%
5,72%
100,00%
19,95%
44,57%
188,38%
332
1 328
872
59732
24,83%
8,15%
100,00%
22,85%
46,83%
212,42%
274
1 289
836
46583
14,30%
8,10%
100,00%
23,76%
47,47%
207,36%
254
1 216
801
32867
8,92%
5,74%
100,00%
22,24%
45,96%
196,97%
250
1 135
766
30952
9,32%
6,23%
100,00%
20,64%
44,78%
183,87%
230
1 128
765
22257
15,27%
6,17%
100,00%
9,91%
31,12%
128,37%
206
1 093
751
12434
23,80%
3,12%
100,00%
7,10%
30,04%
119,83%
182
999
715
6301
10,98%
1,74%
100,00%
11,82%
28,75%
128,05%
172
953
666
6334
0,29%
2,45%
100,00%
15,88%
37,59%
161,61%
157
1 040
673
10094
-
4,84%
100,00%
16,21%
41,81%
172,32%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva konsulterande verksamhet inom byggnads- och anläggningsområdet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556375-5478
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-10-31
Juridiskt namn
Bjerking AB
Länsäte
Uppsala

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Wärefors, Per Anders (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Alm Lindström, Peter Johan (f. 1960)
Westberg, Anna Hélene Maria (f. 1972)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Frimodig, Eva Christina (f. 1954)
Styrelseledamot
Frimodig, Eva Christina (f. 1954)
Larsson, Tord Olov (f. 1956)
Lundgren, Bengt Erik (f. 1957)
Åleskog, Mats Ove (f. 1963)
Håkansson, Mats Henrik (f. 1967)
Nyström, Ing-Marie Elisabeth (f. 1970)
Torsteinsrud, Jens Ola (f. 1971)
Ashory, Farid (f. 1972)
Henningsson, Lisa Linnéa (f. 1980)
Styrelsesuppleant
Sidén Lannergård, Karin Johanna V (f. 1979)
Salehzadeh, Kourosh (f. 1988)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Hedenqvist, Joakim (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).