Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Krokslätts Fabriker 50, 431 37, MÖLNDAL
Tel.nummer
031-7601060
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556407-3145
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Pericardium AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Integrum AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Mölndal
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 9/15: Väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet och den bakomliggande ekonomiska styrkan är dock godkända.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-33,62% (2017)
Kassalikviditet
Saknas
198,01% (2017)
Soliditet
-93,64%
55,05% (2017)
Bruttovinstmarginal
Saknas
76,66% (2017)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
0
-519
13 899
0
4 237
-
-
-103,02%
15
19 035
-7 267
-5 746
19 773
1 605
4 591
-34,29%
182,26%
53,27%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
17 811
1 224
-6 131
-7 267
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 171
-
2 171
-
3 282
16 492
19 774
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-18 358
0
0
0
-18 358
10 534
0
0
2 360
6 879
19 773
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
19
4 237
-
7 063
-
-
1 605
-
4 591
-
1 896
-
19 035
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2018-04
2017-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
18266
-100,00%
-
-
-
-103,02%
-
15
1 187
605
-5843
-
-34,29%
79,13%
53,97%
53,27%
182,26%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
0
-519
11 643
0
2 181
-
-
-93,64%
14
17 151
-6 515
-5 306
20 098
993
4 591
-33,62%
198,01%
55,05%
12
16 458
16
0
10 169
100
4 777
1,57%
133,62%
11,27%
12
17 278
-865
0
6 416
0
4 525
-5,37%
58,44%
17,84%
12
18 998
2 931
1 718
8 643
0
4 082
16,77%
119,93%
32,72%
12
14 794
743
400
5 604
-
3 746
6,44%
66,51%
15,02%
9
11 434
1 794
1 307
6 087
0
2 563
20,37%
71,39%
21,13%
8
10 642
-128
-114
5 903
0
2 364
-0,27%
78,71%
21,48%
6
15 148
1 613
1 176
8 116
511
3 352
13,01%
89,19%
16,54%
8
14 200
202
90
7 873
2 199
1 884
2,63%
180,01%
16,61%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
15 927
1 224
-5 379
-6 515
12 265
4 193
192
16
14 831
2 447
-796
-865
17 998
1 000
3 018
2 931
12 794
2 000
824
743
9 328
2 106
1 899
1 794
8 286
2 356
-132
-128
13 355
1 793
1 562
1 613
13 479
721
293
202

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 714
-
1 714
-
2 927
17 171
20 098
-
770
9 399
10 169
-
2 239
4 178
6 417
-
2 444
6 199
8 643
-
2 629
2 975
5 604
-
3 423
2 664
6 087
-
3 559
2 344
5 903
-
3 814
4 302
8 116
-
378
7 495
7 873

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-13 978
0
0
0
-13 978
11 063
0
0
2 360
6 675
20 098
1 135
14
0
3 690
5 330
10 169
1 134
14
0
1 129
4 139
6 416
2 134
890
0
1 329
4 289
8 642
705
175
0
1 652
3 073
5 605
1 286
0
0
1 852
2 950
6 088
1 268
0
0
2 052
2 583
5 903
1 342
0
0
2 252
4 523
8 117
1 308
0
0
2 547
4 018
7 873

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
17
2 181
-
7 063
-
-
993
-
4 591
-
1 896
-
17 151
100
-
4 777
-
1 939
-
16 458
-
-
4 525
-
1 761
-
17 278
-
-
4 082
-
1 552
1 000
18 998
-
-
3 746
-
1 366
-
14 794
-
-
2 563
-
1 054
900
11 434
-
-
2 364
-
1 146
-
10 642
511
-
3 352
-
1 510
-
15 148
2 199
-
1 884
-
2 292
-
14 200

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
15719
-100,00%
-
-
-
-93,64%
-
14
1 138
600
-5091
29,86%
-33,62%
76,66%
65,90%
55,05%
198,01%
12
1 022
599
320
-17,30%
1,57%
78,01%
33,18%
11,27%
133,62%
12
1 236
554
-590
-17,60%
-5,37%
76,73%
0,26%
17,84%
58,44%
12
1 500
492
3291
40,68%
16,77%
79,87%
10,61%
32,72%
119,93%
12
1 066
446
1066
37,16%
6,44%
83,17%
-0,77%
15,02%
66,51%
9
1 036
423
2121
12,58%
20,37%
86,56%
-3,07%
21,13%
71,39%
8
1 036
451
381
-37,96%
-0,27%
70,07%
-2,88%
21,48%
78,71%
6
2 226
919
1765
-0,92%
13,01%
70,63%
-1,65%
16,54%
89,19%
8
1 685
800
616
-
2,63%
64,38%
25,80%
16,61%
180,01%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med konfektyr, konsultationer inom områdena administration, ekonomi och personal samt konsultationer inom fritidssektorn, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva uthyrning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556407-3145
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-10-02
Juridiskt namn
Integrum AB
Länsäte
Mölndal

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Bergman, Jonas Olof (f. 1977)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Granquist, Karin Birgitta (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Nortoft, Nils Thomas Göran (f. 1950)
Styrelseledamot
Nortoft, Nils Thomas Göran (f. 1950)
Brånemark, Per Rickard (f. 1960)
Ramberg, Per Lennart (f. 1960)
René, Stig Magnus (f. 1962)
Kristoferson, Torsten Magnus (f. 1966)
Christensen, Andrew Michael (f. 1974)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).