Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bergsviks Holme 73, 760 21, VÄTÖ
Tel.nummer
08-7540840
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556482-4067
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Micro System Sweden AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Micro System Sweden AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Norrtälje
Nyckeltal
Vinstmarginal
81,67%
-23,96% (2017)
Kassalikviditet
39,10%
148,68% (2017)
Soliditet
118,37%
67,04% (2017)
Bruttovinstmarginal
-610,33%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
300
0
0
1 180
-
-
81,67%
39,10%
118,37%
2
1 362
-318
-318
2 649
-
72
-23,96%
148,68%
67,04%
2
3 158
-324
-290
3 115
0
647
-10,58%
251,06%
83,27%
2
3 984
-149
-6
3 593
0
725
-3,90%
297,91%
83,79%
2
7 560
564
317
3 932
0
668
7,62%
355,80%
79,69%
2
9 956
-568
-37
5 924
-
1 602
-5,76%
142,16%
45,58%
2
9 765
1 234
694
8 105
0
596
12,66%
154,63%
42,09%
2
5 662
148
109
3 548
721
168
2,65%
354,31%
77,37%
2
4 644
-172
-34
4 260
926
72
-3,73%
270,12%
67,75%
2
8 613
308
474
5 162
854
65
3,75%
255,13%
61,96%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
300
-
15
-
1 327
35
-319
-318
2 902
256
-319
-324
3 825
159
-151
-149
7 418
142
563
564
9 852
104
-572
-568
9 754
11
1 205
1 234
5 662
-
136
148
4 644
-
-446
-172
8 613
-
50
308

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
226
1 068
383
1 451
-
1 147
1 502
2 649
-
1 436
1 679
3 115
-
1 417
2 176
3 593
-
933
2 999
3 932
-
21
5 902
5 923
-
21
8 083
8 104
-
49
3 499
3 548
-
73
4 187
4 260
-
118
5 044
5 162

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
226
1 501
0
0
642
2 369
1 776
0
0
0
873
2 649
2 594
0
0
0
521
3 115
2 984
34
0
0
575
3 593
2 990
184
0
0
758
3 932
2 673
35
0
0
3 216
5 924
2 970
566
0
0
4 569
8 105
2 526
281
0
0
742
3 549
2 667
281
0
0
1 312
4 260
2 871
420
0
0
1 872
5 163

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
300
-
-
72
-
96
500
1 362
-
-
647
-
280
500
3 158
-
-
725
-
312
-
3 984
-
-
668
-
287
-
7 560
-
-
1 602
-
576
-
9 956
-
-
596
-
284
260
9 765
721
-
168
-
360
-
5 662
926
-
72
-
401
250
4 644
854
-
65
-
389
170
8 613

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
258
-77,39%
81,67%
-610,33%
-86,33%
118,37%
39,10%
2
664
112
-294
-54,27%
-23,96%
100,00%
47,40%
67,04%
148,68%
2
1 451
482
-299
-24,13%
-10,58%
100,00%
39,90%
83,27%
251,06%
2
1 913
529
-135
-48,44%
-3,90%
100,00%
41,86%
83,79%
297,91%
2
3 709
484
579
-24,71%
7,62%
100,00%
30,21%
79,69%
355,80%
2
4 926
1 112
-572
1,00%
-5,76%
100,00%
27,26%
45,58%
142,16%
2
4 877
471
1208
72,27%
12,66%
100,00%
36,03%
42,09%
154,63%
2
2 831
675
160
21,92%
2,65%
100,00%
48,69%
77,37%
354,31%
2
2 322
732
-413
-46,08%
-3,73%
100,00%
61,91%
67,75%
270,12%
2
4 307
690
103
-
3,75%
100,00%
36,83%
61,96%
255,13%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel och konsultationer med blommor samt därmed förenlig verksamhet,

Org.nummer
556482-4067
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-02-03
Juridiskt namn
Micro System Sweden AB
Länsäte
Norrtälje

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Lundgren, Anders Gabriel (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Degerman, Sven Åke (f. 1958)
Styrelsesuppleant
Sundberg Degerman, Maud Margaretha (f. 1958)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).