Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Metallvägen 4, 561 61, TENHULT
Tel.nummer
036-393770
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556229-5518
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1983
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Tenhults Pressgjuteri AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Tenhults Pressgjuteri AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Jönköping
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 9/15: Väl godkänd

Tillväxten är ok och bolagets ekonomiska styrka god. Däremot är lönsamheten mycket svag. En analys över intäkter och kostnader kommer att ge resultat.

Nyckeltal
Vinstmarginal
5,06%
-1,39% (2017)
Kassalikviditet
27,95%
39,11% (2017)
Soliditet
16,76%
11,06% (2017)
Bruttovinstmarginal
-0,91%
-1,80% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
113
181 009
7 467
7 510
129 512
865
41 310
5,06%
27,95%
16,76%
99
130 816
-3 888
-2 224
129 111
1 254
35 049
-1,39%
39,11%
11,06%
93
113 526
-5 543
-1 036
72 493
301
31 749
-4,14%
66,23%
18,19%
78
106 620
1 123
267
71 038
635
26 076
1,91%
72,82%
24,90%
67
90 420
5 401
4 862
59 341
603
22 675
7,16%
116,86%
30,07%
63
84 125
5 217
3 111
44 720
550
20 111
7,42%
122,56%
32,04%
71
87 041
3 486
2 007
46 996
525
21 860
5,49%
110,09%
26,52%
68
89 814
1 523
402
45 803
520
20 742
2,97%
139,26%
25,62%
53
65 708
2 656
664
40 637
410
14 258
5,13%
142,93%
26,72%
53
56 341
-2 518
3
35 525
420
13 490
-2,93%
141,80%
25,91%
67
86 902
4 206
2 166
44 165
420
17 297
6,54%
108,29%
25,47%

Resultaträkning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
180 930
79
9 146
7 467
130 710
106
-1 826
-3 888
113 436
90
-4 706
-5 543
106 365
255
2 019
1 123
90 420
-
4 969
5 401
84 125
-
6 177
5 217
87 041
-
4 719
3 486
89 814
-
2 572
1 523
65 708
-
3 290
2 656
56 341
-
-1 722
-2 518
86 902
-
5 614
4 206

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
86 077
43 436
129 513
-
92 942
36 169
129 111
-
40 810
31 683
72 493
-
31 919
39 120
71 039
-
32 851
26 489
59 340
-
19 595
25 125
44 720
-
20 359
26 637
46 996
-
20 183
25 620
45 803
-
18 923
21 714
40 637
-
19 375
16 150
35 525
-
19 860
24 305
44 165

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
21 706
-
264
38 406
69 136
129 512
14 196
100
207
59 127
55 482
129 112
11 764
1 821
150
28 009
30 749
72 493
12 800
6 270
88
18 891
32 989
71 038
13 501
5 564
-
25 936
14 339
59 340
9 639
6 014
-
17 551
11 515
44 719
8 528
5 047
-
21 156
12 265
46 996
8 521
4 118
-
21 542
11 622
45 803
8 118
3 514
-
19 941
9 064
40 637
7 454
2 246
-
18 618
7 208
35 526
7 452
4 869
-
19 898
11 946
44 165

Löner & utdelning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
865
-
41 310
-
17 916
-
181 009
1 254
-
35 049
-
14 811
-
130 816
301
-
31 749
-
12 632
-
113 526
635
-
26 076
-
10 324
-
106 620
603
-
22 675
-
8 264
1 000
90 420
550
-
20 111
-
7 105
1 000
84 125
525
-
21 860
-
7 704
2 000
87 041
520
-
20 742
-
8 389
2 000
89 814
410
-
14 258
-
5 088
-
65 708
420
-
13 490
-
5 038
-
56 341
420
-
17 297
-
6 364
-
86 902

Nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
113
1 601
-
9410
38,42%
5,06%
-0,91%
-14,20%
16,76%
27,95%
99
1 320
-
-1619
15,23%
-1,39%
-1,80%
-14,78%
11,06%
39,11%
93
1 220
-
-4556
6,65%
-4,14%
-2,20%
0,82%
18,19%
66,23%
78
1 364
-
2107
17,63%
1,91%
-1,79%
5,76%
24,90%
72,82%
67
1 350
480
7250
7,48%
7,16%
69,52%
13,44%
30,07%
116,86%
63
1 335
445
8356
-3,35%
7,42%
71,22%
16,18%
32,04%
122,56%
71
1 226
427
6639
-3,09%
5,49%
66,48%
16,51%
26,52%
110,09%
68
1 321
425
4213
36,69%
2,97%
57,23%
15,59%
25,62%
139,26%
53
1 240
375
4799
16,63%
5,13%
56,42%
19,25%
26,72%
142,93%
53
1 063
363
-224
-35,17%
-2,93%
58,35%
15,87%
25,91%
141,80%
67
1 297
367
6677
-
6,54%
52,86%
14,22%
25,47%
108,29%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara marknadsföring av sauna, spa och relaxprodukter och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556229-5518
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1983-06-03
Juridiskt namn
Tenhults Pressgjuteri AB
Länsäte
Jönköping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Bäckeper, Leif Ronald (f. 1947)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Björndahl, Markus Alexander (f. 1977)
Revisorssuppleant
Björk, Arne Mikael Stefan (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Bäckeper, Leif Ronald (f. 1947)
Styrelsesuppleant
Bäckeper, Christine Yvonne Lillemor (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).