Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Råsundavägen 18 A, 169 67, SOLNA
Tel.nummer
010-1303000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556509-2482
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Frösunda Group AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Frösunda Omsorg AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Solna
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har svaga ekonomiska tal inom områdena tillväxt och den bakomliggande finansiella styrkan i bolaget. Dock är lönsamheten utmärkt och förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-0,43% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
133,95% (2016)
Soliditet
-455,95%
33,95% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
97,29% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2010-06
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5300
0
2 101
13 000
990
5 300
7 010
-
0,00%
3 276,39%
4476
3 023 064
118 649
91 717
1 653 343
6 697
1 804 035
4,53%
117,96%
35,45%
5577
2 887 522
138 566
107 393
1 574 227
6 322
1 781
5,63%
110,02%
32,08%
5878
2 946 461
191 323
165 421
1 417 862
5 449
1 803 312
8,07%
103,54%
29,01%
3366
877 362
18 382
9 218
985 789
3 588
555 753
3,13%
38,39%
38,46%
3396
1 635 285
54 032
23 256
1 023 342
4 757
1 008 798
4,22%
56,04%
36,15%
2663
1 161 230
18 013
-3 391
1 032 316
3 308
712 580
4,30%
54,92%
33,59%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2010-06
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
2 101
2 997 277
25 787
135 811
118 649
2 869 771
17 751
161 528
138 566
2 849 438
97 023
213 138
191 323
873 294
4 068
27 223
18 382
1 627 142
8 143
67 980
54 032
1 156 135
5 095
44 538
18 013

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2010-06
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 325
-
1 325
-
851 308
802 035
1 653 343
-
878 042
696 185
1 574 227
-
862 578
555 284
1 417 862
-
865 870
119 919
985 789
-
851 573
171 769
1 023 342
-
873 971
158 345
1 032 316

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2010-06
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
41 585
-
-
194 586
236 171
586 184
-
-
387 264
679 895
1 653 343
505 080
-
-
436 352
632 795
1 574 227
411 343
-
-
470 209
536 310
1 417 862
379 142
-
21 228
273 086
312 333
985 789
369 975
-
18 795
328 086
306 486
1 023 342
346 705
-
10 512
386 797
288 302
1 032 316

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2010-06
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
5 300
4 191
7 010
518
1 684 845
-
-
6 697
-
1 804 035
-
663 851
-
3 023 064
6 322
-
1 781
-
624 817
-
2 887 522
5 449
-
1 803 312
-
609 384
-
2 946 461
3 588
-
555 753
-
186 226
-
877 362
4 757
-
1 008 798
-
339 002
-
1 635 285
3 308
-
712 580
-
223 808
-
1 161 230

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2010-06
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5 300
-
-
276556
-100,00%
-
-
-
3 276,39%
-
4 476
670
555
152558
4,44%
4,53%
96,62%
4,08%
35,45%
117,96%
5 577
515
435
178483
0,71%
5,63%
97,32%
2,21%
32,08%
110,02%
5 878
485
413
233891
226,29%
8,07%
97,33%
0,67%
29,01%
103,54%
3 366
259
223
74262
-46,33%
3,13%
98,11%
-22,03%
38,46%
38,39%
3 396
479
404
139142
40,74%
4,22%
98,50%
-8,28%
36,15%
56,04%
2 663
434
368
95141
-
4,30%
98,60%
-11,24%
33,59%
54,92%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-06
2009-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5300
0
2 102
9 355
505
5 300
7 010
-
0,00%
-455,95%
4212
2 621 312
-24 594
27 311
1 428 946
6 697
1 655 075
-0,43%
133,95%
33,95%
5310
2 565 977
40 745
12 231
1 362 793
6 322
1 654 388
2,32%
125,54%
31,98%
4289
1 969 552
-57 437
-44 223
1 279 949
5 449
1 303 789
-1,36%
126,73%
32,07%
3601
1 684 142
-52 313
12 624
1 569 316
2 358
1 096 478
0,24%
47,69%
28,97%
3356
1 565 193
-79 137
-12 221
1 584 527
2 732
1 023 257
-1,58%
45,09%
23,04%
4775
1 543 785
-30 925
24 668
1 601 352
1 400
985 521
1,36%
48,73%
25,32%
4334
620 448
8 616
46 984
1 427 271
0
392 179
3,36%
38,80%
33,18%
4175
573 897
15 609
35 332
1 055 509
1 200
367 957
4,34%
26,44%
37,90%
3946
1 061 494
27 665
3 637
1 082 078
2 520
664 470
4,19%
45,51%
33,03%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-06
2009-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
2 102
2 601 290
20 022
-11 155
-24 594
2 554 689
11 288
47 757
40 745
1 961 262
8 290
-37 466
-57 437
1 672 029
12 113
-9 680
-52 313
1 557 323
7 870
-37 998
-79 137
1 537 102
6 683
12 912
-30 925
617 937
2 511
20 525
8 616
571 090
2 807
7 707
15 609
1 057 105
4 389
28 945
27 665

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-06
2009-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 325
-
1 325
-
568 900
860 046
1 428 946
-
619 330
743 463
1 362 793
-
637 041
642 908
1 279 949
-
1 250 420
318 896
1 569 316
-
1 295 226
289 301
1 584 527
-
1 323 117
278 235
1 601 352
-
1 258 195
169 076
1 427 271
-
956 979
98 530
1 055 509
-
931 436
150 642
1 082 078

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-06
2009-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-2 952
57 822
-
200 762
255 632
448 232
47 213
-
291 430
642 071
1 428 946
420 921
19 044
-
330 627
592 201
1 362 793
410 461
-
-
362 199
507 289
1 279 949
454 684
-
-
445 917
668 715
1 569 316
365 128
-
-
577 746
641 653
1 584 527
394 542
14 070
-
621 793
570 947
1 601 352
435 225
49 222
-
507 086
435 738
1 427 271
365 305
44 522
-
273 086
372 596
1 055 509
330 024
35 081
-
385 977
330 996
1 082 078

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-06
2009-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
5 300
4 003
7 010
518
1 582 129
-
-
6 697
-
1 655 075
-
609 581
-
2 621 312
6 322
-
1 654 388
-
579 781
-
2 565 977
5 449
-
1 303 789
-
448 153
-
1 969 552
2 358
-
1 096 478
-
374 882
-
1 684 142
2 732
-
1 023 257
-
364 465
-
1 565 193
1 400
-
985 521
-
338 393
-
1 543 785
-
-
392 179
-
138 098
-
620 448
1 200
-
367 957
-
186 226
-
573 897
2 520
-
664 470
-
223 979
-
1 061 494

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-06
2009-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5 300
-
-
295116
-100,00%
-
-
-
-455,95%
-
4 212
618
541
30077
1,82%
-0,43%
97,29%
8,38%
33,95%
133,95%
5 310
481
424
87974
30,26%
2,32%
97,68%
5,92%
31,98%
125,54%
4 289
457
412
-562
17,30%
-1,36%
97,61%
6,91%
32,07%
126,73%
3 601
464
413
28265
7,37%
0,24%
100,00%
-20,92%
28,97%
47,69%
3 356
464
418
-3704
1,32%
-1,58%
100,00%
-22,63%
23,04%
45,09%
4 775
322
280
47561
148,75%
1,36%
97,44%
-19,04%
25,32%
48,73%
4 334
143
123
34976
8,20%
3,36%
98,46%
-43,15%
33,18%
38,80%
4 175
137
120
22155
-45,98%
4,34%
98,01%
-47,99%
37,90%
26,44%
3 946
268
228
58957
-
4,19%
97,95%
-17,06%
33,03%
45,51%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva vård- och omsorgsverksamhet samt bedriva skol- och utbildningsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556509-2482
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-02-01
Juridiskt namn
Frösunda Omsorg AB
Länsäte
Solna

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Sidén, Maria Susanne (f. 1968)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Johansson, Gustav Martin (f. 1967)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Brodén, Jan Stanley (f. 1951)
Styrelseledamot
Brodén, Jan Stanley (f. 1951)
Block, Martin John (f. 1961)
Järrsten, Per Fredrik (f. 1967)
Sidén, Maria Susanne (f. 1968)
Critchley, David James (f. 1982)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).