Vasaparkens Läkarmottagning

Vasaparkens Läkarmottagning

Ekonomisk rating (2018)

4
Väl godkänd Poäng: 10/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Hälsingegatan 2 3tr, 113 23, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-301234
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556518-0857
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Vasaparkens Läkarmottagning
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Vasaparkens Läkarmottagning
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Lönsamheten och den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet och kassalikviditet är godkänd. Utvecklingen för den ekonomiska bakomliggande styrkan i bolaget är utmärk. Dock är tillväxten hos bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-1,90%
-10,07% (2017)
Kassalikviditet
161,17%
263,38% (2017)
Soliditet
41,22%
63,02% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
1 496
-27
-27
524
-
-
-1,90%
161,17%
41,22%
1
986
-86
-86
384
-
-
-10,07%
263,38%
63,02%
1
931
-59
2
460
0
216
-7,16%
343,51%
71,52%
1
939
-79
0
646
0
270
-10,13%
248,44%
58,07%
1
2 662
684
446
1 040
0
319
46,76%
290,03%
63,23%
1
2 162
202
202
534
-
333
10,60%
149,85%
38,95%
1
2 060
471
471
594
0
85
24,49%
92,01%
1,01%
1
1 344
-591
-591
456
0
251
-42,67%
49,01%
-101,97%
1
1 792
-136
-136
643
0
311
-7,21%
122,67%
19,60%
3
2 444
-70
-70
643
0
647
-2,82%
112,23%
11,35%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 366
130
-26
-27
844
142
-85
-86
810
121
-58
-59
770
169
-78
-79
1 465
1 197
685
684
1 925
237
204
202
1 980
80
473
471
1 343
1
-574
-591
1 776
16
-129
-136
2 444
-
-69
-70

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
26
498
524
-
10
374
384
-
10
450
460
-
10
636
646
-
22
1 018
1 040
-
47
487
534
-
54
541
595
-
10
446
456
-
10
633
643
-
10
633
643

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
216
-
-
-
309
525
242
-
-
-
142
384
329
-
-
-
131
460
326
63
-
-
256
645
546
143
-
-
351
1 040
208
-
-
-
325
533
6
-
-
-
588
594
-465
-
-
10
910
455
126
-
-
-
516
642
73
-
-
4
564
641

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
1 496
-
-
-
-
-
-
986
-
-
216
-
78
-
931
-
-
270
-
98
-
939
-
-
319
-
117
140
2 662
-
-
333
-
120
-
2 162
-
-
85
-
29
-
2 060
-
-
251
-
79
-
1 344
-
-
311
-
94
-
1 792
-
-
647
-
205
-
2 444

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
683
271
-22
61,85%
-1,90%
100,00%
13,84%
41,22%
161,17%
1
844
306
-85
4,20%
-10,07%
100,00%
27,49%
63,02%
263,38%
1
810
296
-58
5,19%
-7,16%
100,00%
39,38%
71,52%
343,51%
1
770
372
-78
-47,44%
-10,13%
100,00%
49,35%
58,07%
248,44%
1
1 465
436
710
-23,90%
46,76%
78,57%
45,53%
63,23%
290,03%
1
1 925
456
211
-2,78%
10,60%
100,00%
8,42%
38,95%
149,85%
1
1 980
114
475
47,43%
24,49%
100,00%
-2,37%
1,01%
92,01%
1
1 343
330
-574
-24,38%
-42,67%
99,93%
-34,55%
-101,97%
49,01%
1
1 776
406
-129
-27,33%
-7,21%
99,94%
6,59%
19,60%
122,67%
3
815
285
-66
-
-2,82%
98,77%
2,82%
11,35%
112,23%

Verksamhet & Status

Konsultverksamhet inom databranschen: applikationsutveckling, installation och support, WWW och'internet intranetlösningar för företagskunder, nätverk och totallösningar för små och medelstora företag, systemadministration samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom databranschen, nätsupport, systemutveckling, närliggande verksamheter. Förvaltning av eget kapital i form av handel med värdepapper såsom aktier, optioner, obligationer och fonder. Utveckling av nya verksamheter'affärsidéer inom dataområdet. Försäljning av ädelstenar och guldsmedsprodukter, rå sten och mineral samt utrustning för hantering och identifikation. Kapitalförvaltning samt värderingar och konsultativa uppdrag inom det gemmologiska området.

Org.nummer
556518-0857
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-08-31
Juridiskt namn
Vasaparkens Läkarmottagning
Länsäte
Stockholm

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Larsson, Ola Joakim (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Gabrielsson, Ann Cecilia Margaretha (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Jóhannesson, Páll (f. 1950)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).