Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Östra Prinsgatan 20, 371 31, KARLSKRONA
Tel.nummer
0455-300450
E-postadress
info@achima.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556601-9823
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Pelmatic Sweden AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Achima Care AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Blekinge
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,75%
3,09% (2016)
Kassalikviditet
98,62%
119,99% (2016)
Soliditet
42,03%
41,64% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
144
276 753
2 022
1 225
55 928
892
70 872
0,75%
98,62%
42,03%
129
215 094
6 564
3 394
52 947
894
61 388
3,09%
119,99%
41,64%
142
221 569
5 501
2 729
42 242
889
66 659
2,51%
119,47%
44,97%
152
231 856
1 073
485
42 794
905
70 571
0,52%
106,73%
37,18%
142
208 532
5 883
2 726
44 780
1 060
65 256
2,87%
115,24%
44,23%
141
203 835
6 661
3 738
39 973
1 071
61 140
3,33%
93,46%
39,39%
126
181 973
7 489
4 503
35 011
1 147
53 571
4,18%
88,10%
35,67%
126
179 182
6 271
3 626
35 489
1 063
52 035
3,58%
69,49%
29,30%
105
137 734
3 385
1 344
26 680
1 064
43 229
2,48%
98,15%
30,81%
111
89 048
1 354
476
20 257
926
42 320
1,56%
111,50%
28,17%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
276 470
283
1 796
2 022
214 905
189
3 386
6 564
221 362
207
4 980
5 501
231 596
260
1 064
1 073
208 452
80
5 743
5 883
203 644
191
6 550
6 661
181 906
67
7 325
7 489
179 059
123
6 257
6 271
137 437
297
3 368
3 385
88 371
677
1 093
1 354

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
24 356
31 572
55 928
-
16 836
36 111
52 947
-
15 512
26 730
42 242
-
14 811
27 983
42 794
-
16 953
27 827
44 780
-
17 486
22 488
39 974
-
15 047
19 964
35 011
-
17 540
17 949
35 489
-
8 439
18 241
26 680
-
3 685
16 572
20 257

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
16 421
9 084
-
-
30 423
55 928
15 196
8 785
-
-
28 965
52 946
11 802
9 223
-
-
21 217
42 242
9 074
8 765
-
-
24 956
42 795
13 089
8 614
-
-
23 077
44 780
10 752
6 402
-
-
22 819
39 973
8 781
4 754
-
-
21 476
35 011
7 772
3 367
-
-
24 351
35 490
6 542
2 152
-
-
17 986
26 680
5 198
651
-
-
14 408
20 257

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
892
-
70 872
-
33 632
2 000
276 753
894
-
61 388
-
28 551
-
215 094
889
-
66 659
-
30 338
-
221 569
905
-
70 571
-
31 967
-
231 856
1 060
-
65 256
-
29 057
4 500
208 532
1 071
-
61 140
-
28 098
-
203 835
1 147
-
53 571
-
24 545
-
181 973
1 063
-
52 035
-
24 325
-
179 182
1 064
-
43 229
-
19 609
-
137 734
926
-
42 320
-
18 135
-
89 048

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
144
1 920
778
3988
28,65%
0,75%
100,00%
0,42%
42,03%
98,62%
129
1 666
734
5360
-2,92%
3,09%
100,00%
3,33%
41,64%
119,99%
142
1 559
712
6872
-4,42%
2,51%
100,00%
2,49%
44,97%
119,47%
152
1 524
711
3037
11,10%
0,52%
100,00%
1,31%
37,18%
106,73%
142
1 468
692
7412
2,36%
2,87%
100,00%
2,28%
44,23%
115,24%
141
1 444
664
8112
11,95%
3,33%
100,00%
-0,16%
39,39%
93,46%
126
1 444
656
8759
1,59%
4,18%
100,00%
-0,83%
35,67%
88,10%
126
1 421
643
7721
30,28%
3,58%
100,00%
-3,58%
29,30%
69,49%
105
1 309
626
4595
55,52%
2,48%
100,00%
0,19%
30,81%
98,15%
111
796
571
1905
-
1,56%
100,00%
2,45%
28,17%
111,50%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tryckeri-, sätteri- och reproverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556601-9823
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-12-05
Juridiskt namn
Achima Care AB
Länsäte
Blekinge

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Johansson, Eric Stefan (f. 1955)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Bondesson, Björn (f. 1974)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Johansson, Eric Stefan (f. 1955)
Styrelsesuppleant
Johansson, Helén Ann-Sofi (f. 1957)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).