Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Fridkullagatan 27, 412 62, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-444000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556581-4992
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Din Klinik
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Din Klinik
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 13/15: Mycket väl godkänd

I det här företaget är både lönsamheten och den underliggande finansiella styrkan utmärkt. Tillväxten är ok. Genom att öka tillväxttakten kommer bolaget att kraftigt förbättra sitt resultat.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
3,23% (2017)
Kassalikviditet
Saknas
131,62% (2017)
Soliditet
85,66%
23,21% (2017)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
342
1 120
-
-
-
0,00%
85,66%
13
17 949
565
398
6 538
-
-
3,23%
131,62%
23,21%
12
14 752
3 540
796
5 371
0
4 873
25,27%
122,78%
18,30%
8
13 858
2 279
159
3 301
0
4 125
17,34%
117,80%
14,76%
7
12 138
1 635
103
1 957
0
3 020
14,49%
123,05%
13,90%
6
11 615
2 688
60
2 890
-
2 747
25,51%
211,65%
5,85%
6
8 552
1 969
6
2 023
0
2 045
26,65%
208,30%
5,39%
7
7 067
161
156
3 592
0
2 044
3,83%
230,32%
7,82%
0
4 104
-224
-178
2 743
0
0
-4,57%
316,13%
4,56%
0
1 283
172
118
923
0
0
13,64%
317,73%
49,72%
0
599
177
93
443
0
0
29,72%
420,65%
76,95%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
17 558
391
567
565
14 063
689
3 554
3 540
13 265
593
2 300
2 279
11 694
444
1 695
1 635
10 871
744
2 772
2 688
7 997
555
2 131
1 969
6 663
404
255
161
4 048
56
-186
-224
1 283
-
164
172
599
-
175
177

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3
-
3
-
3
6 535
6 538
-
3
5 368
5 371
-
5
3 296
3 301
-
19
1 938
1 957
-
38
2 853
2 891
-
90
1 933
2 023
-
174
3 418
3 592
-
195
2 548
2 743
-
278
645
923
-
56
387
443

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
1 230
436
-
1 635
3 301
1 325
247
-
-
4 965
6 537
927
72
-
-
4 372
5 371
431
72
-
-
2 798
3 301
272
-
-
110
1 575
1 957
169
-
-
1 374
1 348
2 891
109
-
-
986
928
2 023
281
-
-
1 827
1 484
3 592
125
-
-
1 811
806
2 742
423
46
-
251
203
923
305
46
-
-
92
443

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 949
-
-
4 873
-
1 832
-
14 752
-
-
4 125
-
1 294
300
13 858
-
-
3 020
-
1 026
-
12 138
-
-
2 747
-
1 015
-
11 615
-
-
2 045
-
708
-
8 552
-
-
2 044
-
683
-
7 067
-
-
-
-
-
-
4 104
-
-
-
-
-
320
1 283
-
-
-
-
-
22
599

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
2720
-100,00%
-
-
-
85,66%
-
13
1 351
817
567
24,85%
3,23%
100,00%
8,94%
23,21%
131,62%
12
1 172
566
3559
6,02%
25,27%
100,00%
7,08%
18,30%
122,78%
8
1 658
682
2314
13,43%
17,34%
100,00%
3,75%
14,76%
117,80%
7
1 671
606
1714
7,57%
14,49%
100,00%
3,10%
13,90%
123,05%
6
1 812
628
2825
35,94%
25,51%
100,00%
13,84%
5,85%
211,65%
6
1 333
461
2215
20,02%
26,65%
100,00%
12,57%
5,39%
208,30%
7
952
400
344
64,60%
3,83%
100,00%
29,03%
7,82%
230,32%
-
-
-
-93
215,51%
-4,57%
82,76%
43,03%
4,56%
316,13%
-
-
-
283
114,19%
13,64%
100,00%
34,45%
49,72%
317,73%
-
-
-
205
-
29,72%
100,00%
49,25%
76,95%
420,65%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av mjukvara, konsultverksamhet inom systemintegration samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivs i bolaget och eller i dotterbolag.

Org.nummer
556581-4992
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-12-13
Juridiskt namn
Din Klinik
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Claesson, Maria Katarina (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Öst, Martin Gerhard (f. 1967)
Styrelsesuppleant
Sixt, David Ulrik Ragnar (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).