Mälaröarnas Brunnsborrnings AB

Mälaröarnas Brunnsborrnings AB

Ekonomisk rating (2018)

4
Väl godkänd Poäng: 10/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Troxhammar Byväg 37, 179 75, SKÅ
Tel.nummer
08-56024348
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556251-7325
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1984
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Mälaröarnas Brunnsborrnings AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Mälaröarnas Brunnsborrnings AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Ekerö
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet är dock godkänd och den bakomliggande ekonomiska styrkan är utmärkt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
5,65%
5,07% (2017)
Kassalikviditet
146,10%
73,63% (2017)
Soliditet
46,05%
22,38% (2017)
Bruttovinstmarginal
86,67%
96,36% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
16 987
865
865
3 342
-
-
5,65%
146,10%
46,05%
5
11 709
377
377
3 011
-
-
5,07%
73,63%
22,38%
8
12 432
128
128
4 002
0
2 334
2,71%
84,66%
7,42%
9
14 658
-876
-876
4 096
0
3 485
-4,59%
82,09%
4,13%
8
13 976
-364
-364
6 037
0
3 627
-0,98%
77,63%
15,65%
10
15 758
-1 108
-1 108
5 544
-
3 272
-6,03%
74,57%
7,56%
12
22 439
35
763
6 855
0
3 960
1,25%
119,68%
14,98%
12
20 459
-902
-299
8 233
233
3 593
-3,67%
109,08%
10,12%
12
18 809
-366
394
8 336
213
4 236
-0,92%
96,11%
19,23%
11
17 281
-4 621
-1 828
10 138
542
4 070
-25,30%
79,37%
17,78%
12
24 691
1 748
764
14 188
669
3 689
10,71%
142,40%
40,95%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
16 800
187
932
865
11 056
653
560
377
12 360
72
325
128
14 499
159
-667
-876
13 329
647
-132
-364
15 213
545
-922
-1 108
21 588
851
270
35
19 505
954
-718
-902
18 638
171
-171
-366
17 133
148
-4 335
-4 621
24 656
35
2 640
1 748

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
954
2 388
3 342
-
1 443
1 567
3 010
-
1 602
2 400
4 002
-
1 998
2 099
4 097
-
2 447
3 590
6 037
-
2 846
2 697
5 543
-
2 915
3 940
6 855
-
2 069
6 165
8 234
-
3 386
4 950
8 336
-
5 291
4 847
10 138
-
7 750
6 438
14 188

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 539
0
0
456
1 347
3 342
674
0
0
732
1 604
3 010
297
0
0
1 463
2 243
4 003
169
0
0
1 370
2 557
4 096
945
0
0
508
4 583
6 036
419
0
0
1 708
3 417
5 544
1 027
0
0
2 535
3 292
6 854
265
728
0
1 590
5 652
8 235
566
1 330
0
1 323
5 118
8 337
172
2 090
0
1 768
6 107
10 137
2 000
4 884
0
2 783
4 521
14 188

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
16 987
-
-
-
-
-
-
11 709
-
-
2 334
-
858
-
12 432
-
-
3 485
-
1 013
-
14 658
-
-
3 627
-
1 054
-
13 976
-
-
3 272
-
1 210
-
15 758
-
-
3 960
-
1 542
-
22 439
233
-
3 593
-
1 609
-
20 459
213
-
4 236
-
1 516
2
18 809
542
-
4 070
-
1 733
-
17 281
669
-
3 689
-
1 579
-
24 691

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
2 800
580
1340
51,95%
5,65%
86,67%
6,20%
46,05%
146,10%
5
2 211
641
891
-10,55%
5,07%
96,36%
-0,33%
22,38%
73,63%
8
1 545
430
709
-14,75%
2,71%
83,53%
1,27%
7,42%
84,66%
9
1 611
507
-160
8,78%
-4,59%
84,03%
-3,16%
4,13%
82,09%
8
1 666
486
391
-12,38%
-0,98%
83,28%
-7,45%
15,65%
77,63%
10
1 521
487
-360
-29,53%
-6,03%
87,27%
-4,73%
7,56%
74,57%
12
1 799
516
1458
10,68%
1,25%
81,38%
3,00%
14,98%
119,68%
12
1 625
508
867
4,65%
-3,67%
78,31%
2,63%
10,12%
109,08%
12
1 553
502
1633
8,78%
-0,92%
78,91%
-0,90%
19,23%
96,11%
11
1 558
603
-2176
-30,51%
-25,30%
75,68%
-7,35%
17,78%
79,37%
12
2 055
523
5239
-
10,71%
74,06%
7,77%
40,95%
142,40%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva agenturverksamhet inom skobranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556251-7325
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1984-11-16
Juridiskt namn
Mälaröarnas Brunnsborrnings AB
Länsäte
Ekerö

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Gentele, Jenny Louise (f. 1973)
Revisorssuppleant
Thor, Angelika (f. 1981)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Lindkvist, Leif Ingvar (f. 1946)
Styrelsesuppleant
Juto Lindkvist, Maria Torborg (f. 1949)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).