Input interiör Öst AB

Ekonomisk rating (2018)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 12/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Gottorpsgatan 57, 582 73, LINKÖPING
Tel.nummer
013-364450
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556319-5030
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Input interiör Öst AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Input interiör Öst AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Linköping
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok, lönsamheten är bra och den finansiella styrkan är utmärkt. Genomgående har det här företaget bra eller utmärkta värden också i jämförelse med andra företag.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,09%
7,45% (2017)
Kassalikviditet
89,01%
97,43% (2017)
Soliditet
24,84%
23,34% (2017)
Bruttovinstmarginal
-6,99%
-7,88% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
15
75 995
-87
103
19 722
-
5 130
-0,09%
89,01%
24,84%
14
66 548
4 957
184
20 336
-
4 611
7,45%
97,43%
23,34%
13
64 048
2 938
120
13 696
0
4 357
4,59%
87,68%
32,52%
13
71 201
6 048
1 490
21 580
0
4 206
8,53%
91,36%
20,90%
13
50 926
1 997
1 533
14 481
0
4 132
4,12%
100,96%
42,08%
12
41 403
1 065
681
12 137
-
3 809
2,58%
112,29%
51,09%
11
41 179
711
387
11 483
0
3 567
1,73%
124,16%
52,95%
11
36 002
527
392
11 187
0
3 427
1,47%
110,36%
49,62%
11
45 194
765
566
10 470
0
3 325
1,75%
101,55%
49,33%
12
36 129
34
21
13 607
0
3 548
0,56%
82,85%
33,81%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
75 995
-
-101
-87
66 548
-
2 734
4 957
64 048
-
2 937
2 938
71 201
-
6 072
6 048
50 926
-
2 097
1 997
41 403
-
1 066
1 065
41 148
31
711
711
35 816
186
527
527
45 008
186
721
765
36 021
108
189
34

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 436
17 286
19 722
-
2 016
18 320
20 336
-
3 586
10 111
13 697
-
3 731
17 849
21 580
-
3 658
10 823
14 481
-
3 947
8 190
12 137
-
3 678
7 805
11 483
-
3 737
7 450
11 187
-
3 861
6 609
10 470
-
3 986
9 621
13 607

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 575
415
81
-
14 652
19 723
4 472
353
44
-
15 468
20 337
4 288
212
31
-
9 165
13 696
4 169
438
18
-
16 955
21 580
5 847
316
-
-
8 319
14 482
5 952
319
-
-
5 866
12 137
5 934
188
-
-
5 361
11 483
5 547
5
-
-
5 635
11 187
5 155
13
-
-
5 301
10 469
4 589
15
-
-
9 003
13 607

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
5 130
-
1 911
-
75 995
-
-
4 611
-
1 712
-
66 548
-
-
4 357
-
1 606
-
64 048
-
-
4 206
-
1 424
-
71 201
-
-
4 132
-
1 520
3 200
50 926
-
-
3 809
-
1 318
-
41 403
-
-
3 567
-
1 324
-
41 179
-
-
3 427
-
1 280
-
36 002
-
-
3 325
-
1 236
-
45 194
-
-
3 548
-
1 316
-
36 129

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
15
5 066
-
-20
14,20%
-0,09%
-6,99%
3,47%
24,84%
89,01%
14
4 753
-
2778
3,90%
7,45%
-7,88%
4,29%
23,34%
97,43%
13
4 927
-
2968
-10,05%
4,59%
-7,38%
1,48%
32,52%
87,68%
13
5 477
-
6090
39,81%
8,53%
-6,67%
1,26%
20,90%
91,36%
13
3 917
-
2097
23,00%
4,12%
-9,45%
4,92%
42,08%
100,96%
12
3 450
-
1066
0,62%
2,58%
-9,83%
5,61%
51,09%
112,29%
11
3 741
-
711
14,89%
1,73%
-10,66%
5,94%
52,95%
124,16%
11
3 256
-
527
-20,42%
1,47%
-13,49%
5,07%
49,62%
110,36%
11
4 092
-
721
24,95%
1,75%
-9,68%
2,91%
49,33%
101,55%
12
3 002
-
189
-
0,56%
-11,01%
1,72%
33,81%
82,85%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med produkter (exempelvis videogram, multimediaprodukter, TV-spel, datorer m.m.) inom hemunderhållning-utbildning samt kioskprodukter, handel med värdepapper och fastigheter.

Org.nummer
556319-5030
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-03-01
Juridiskt namn
Input interiör Öst AB
Länsäte
Linköping

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Andersson, Lars Erik (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Lundqvist, Sune Lennart (f. 1960)
Styrelsesuppleant
Eriksson, Carina Viola (f. 1960)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).