Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kasvägen 3, 792 33, MORA
Tel.nummer
0250-17930
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556494-0079
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
XL-Bygg Moraträ
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
XL-Bygg Moraträ
Status
Aktiv
Kommunsäte
Mora
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,57%
15,33% (2016)
Kassalikviditet
198,78%
194,94% (2016)
Soliditet
59,68%
55,65% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
11
25 696
1 142
817
13 101
408
1 865
5,09%
87,88%
49,27%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
25 696
-
1 271
1 142
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 771
8 330
13 101
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
6 455
0
1 158
1 627
3 861
13 101
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
408
-
1 865
-
1 218
-
25 696
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
11
2 336
313
2950
-
5,09%
100,00%
17,39%
49,27%
87,88%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
16
44 870
977
933
31 003
-
-
2,57%
198,78%
59,68%
16
43 298
2 702
2 098
31 942
0
4 065
15,33%
194,94%
55,65%
16
34 457
-237
321
30 165
0
4 847
0,06%
176,69%
52,00%
16
53 459
2 492
2 289
31 322
0
6 152
5,23%
210,86%
63,95%
16
40 829
2 295
2 068
31 108
-
4 781
6,05%
176,18%
58,24%
15
45 292
2 627
1 421
29 589
0
3 967
6,50%
158,06%
55,66%
15
42 806
1 391
1 055
26 164
300
3 473
3,41%
138,62%
57,22%
13
42 369
2 259
1 551
25 136
900
2 824
5,69%
145,79%
59,66%
14
39 806
2 539
1 123
21 843
600
2 792
8,17%
144,46%
61,59%

Resultaträkning (tkr)

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
42 864
2 006
890
977
41 720
1 578
2 688
2 702
32 932
1 525
6
-237
52 834
625
2 726
2 492
40 821
8
2 417
2 295
45 292
-
2 868
2 627
42 736
70
1 348
1 391
42 176
193
2 367
2 259
39 739
67
3 218
2 539

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 710
26 294
31 004
-
5 136
26 806
31 942
-
8 946
21 219
30 165
-
9 532
21 790
31 322
-
10 161
20 947
31 108
-
10 270
19 319
29 589
-
6 572
19 591
26 163
-
6 839
18 297
25 136
-
6 696
15 147
21 843

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
14 645
4 944
0
2 744
8 670
31 003
13 713
5 208
0
3 297
9 725
31 943
11 615
5 219
0
5 632
7 699
30 165
15 293
6 073
0
3 571
6 384
31 321
13 004
6 555
0
4 302
7 247
31 108
10 936
7 094
0
4 719
6 840
29 589
9 515
6 996
0
1 783
7 869
26 163
9 460
7 098
0
2 003
6 575
25 136
8 019
6 966
0
2 004
4 854
21 843

Löner & utdelning (tkr)

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
44 870
-
-
4 065
-
1 640
-
43 298
-
-
4 847
-
1 875
-
34 457
-
-
6 152
-
2 292
4 000
53 459
-
-
4 781
-
1 582
-
40 829
-
-
3 967
-
1 469
-
45 292
300
-
3 473
-
1 362
-
42 806
900
-
2 824
-
1 447
-
42 369
600
-
2 792
-
1 359
-
39 806

Nyckeltal

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
16
2 679
530
1442
2,74%
2,57%
100,00%
41,12%
59,68%
198,78%
16
2 608
363
3265
26,69%
15,33%
100,00%
40,94%
55,65%
194,94%
16
2 058
425
617
-37,67%
0,06%
100,00%
41,05%
52,00%
176,69%
16
3 302
415
3720
29,43%
5,23%
27,29%
29,16%
63,95%
210,86%
16
2 551
309
3063
-9,87%
6,05%
25,89%
33,56%
58,24%
176,18%
15
3 019
346
3514
5,98%
6,50%
100,00%
27,55%
55,66%
158,06%
15
2 849
339
1968
1,33%
3,41%
100,00%
27,43%
57,22%
138,62%
13
3 244
384
2970
6,13%
5,69%
100,00%
27,79%
59,66%
145,79%
14
2 839
322
3780
-
8,17%
100,00%
25,90%
61,59%
144,46%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration, organisation och marknadsföring riktat mot privat och offentlig förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556494-0079
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-09-19
Juridiskt namn
XL-Bygg Moraträ
Länsäte
Mora

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Mases, Per Birger (f. 1955)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Holback, Bengt Michael (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Mases, Pål Sigfrid (f. 1968)
Styrelseledamot
Mases, Per Birger (f. 1955)
Mases, Pål Sigfrid (f. 1968)
Styrelsesuppleant
Mases, Per Henrik (f. 1987)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).