Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Nimrodsgatan 1 A, 115 42, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-6467440
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556349-7386
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ri&Jo Reklam AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ri&Jo Reklam AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
-2 512,20%
-4 362,50% (2017)
Soliditet
Saknas
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
0
0
16
0
2
-
-2 512,20%
-
0
0
14
0
51
0
2
-
-4 362,50%
-
2
439
-120
-120
298
0
113
-24,60%
900,00%
5,03%
2
841
6
6
539
0
140
1,55%
349,35%
25,05%
2
759
9
9
483
0
45
1,77%
463,46%
26,71%
2
753
-62
-62
459
136
0
-7,00%
414,61%
26,14%
2
1 427
66
66
482
151
1
5,24%
132,67%
37,76%
2
1 297
-23
-23
420
187
2
-1,39%
131,87%
27,62%
3
3 005
128
128
489
499
4
4,98%
112,57%
28,43%
3
3 270
-163
-163
618
722
2
-4,60%
95,23%
1,78%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
-
14
439
-
-108
-120
841
-
-1
6
733
26
7
9
700
53
-61
-62
1 412
15
74
66
1 294
3
-18
-23
2 949
56
135
128
3 214
56
-155
-163

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
69
69
-
-
85
85
-
2
297
299
-
2
538
540
-
2
482
484
-
90
369
459
-
84
398
482
-
90
331
421
-
95
394
489
-
219
399
618

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
213
0
41
254
0
0
271
250
24
545
15
0
0
250
33
298
135
0
0
250
154
539
129
0
0
250
104
483
120
0
0
250
89
459
182
0
0
0
300
482
116
0
0
54
251
421
139
0
0
0
350
489
11
0
0
188
419
618

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
113
-
44
-
439
-
-
140
-
65
-
841
-
-
45
-
51
-
759
136
-
-
-
81
-
753
151
-
1
-
70
-
1 427
187
-
2
-
53
-
1 297
499
-
4
-
162
-
3 005
722
-
2
-
254
-
3 270

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1084
-
-
-
-
-
-2 512,20%
-
-
-
271
-100,00%
-
-
-
-
-4 362,50%
2
220
79
-108
-47,80%
-24,60%
33,26%
60,14%
5,03%
900,00%
2
421
103
-1
14,73%
1,55%
38,29%
45,66%
25,05%
349,35%
2
367
76
12
4,71%
1,77%
35,33%
51,57%
26,71%
463,46%
2
350
109
-50
-50,42%
-7,00%
100,00%
40,00%
26,14%
414,61%
2
706
112
86
9,12%
5,24%
100,00%
6,94%
37,76%
132,67%
2
647
122
-6
-56,12%
-1,39%
100,00%
6,18%
27,62%
131,87%
3
983
225
152
-8,25%
4,98%
100,00%
1,49%
28,43%
112,57%
3
1 071
326
-136
-
-4,60%
100,00%
-0,62%
1,78%
95,23%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva import, export och handel med maskinell rengöringsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556349-7386
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-01-26
Juridiskt namn
Ri&Jo Reklam AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Annell, Erik Göran (f. 1938)
Styrelseledamot
Annell, Erik Göran (f. 1938)
Tour, Marianne Christine (f. 1959)
Annell, Johan Erik Fredrik (f. 1961)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).