Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kaserntorget 6, 411 18, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-248080
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556566-8794
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag ACM 2001 AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Drottning Blankas Gymnasieskola AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
Saknas
Soliditet
100,00%
100,00% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2006-06
2004-06
2003-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
70
42 923
403
129
7 994
733
18 515
1,08%
80,37%
15,40%
65
38 424
252
110
6 037
456
16 419
1,02%
96,01%
14,34%
61
35 147
138
64
5 269
424
13 900
0,80%
98,47%
14,35%

Resultaträkning (tkr)

2006-06
2004-06
2003-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
42 275
648
-120
403
38 034
390
287
252
34 277
870
274
138

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2006-06
2004-06
2003-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 093
4 901
7 994
-
2 496
3 541
6 037
-
2 054
3 215
5 269

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2006-06
2004-06
2003-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 231
-
160
627
5 976
7 994
866
-
29
1 454
3 688
6 037
756
-
-
1 248
3 265
5 269

Löner & utdelning (tkr)

2006-06
2004-06
2003-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
733
-
18 515
-
7 168
-
42 923
456
-
16 419
-
5 598
-
38 424
424
-
13 900
-
5 247
-
35 147

Nyckeltal

2006-06
2004-06
2003-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
70
604
378
1322
11,15%
1,08%
100,00%
-2,54%
15,40%
80,37%
65
585
358
1424
10,96%
1,02%
100,00%
-0,39%
14,34%
96,01%
61
562
345
1088
-
0,80%
100,00%
-0,15%
14,35%
98,47%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
5 958
-
-
-
-
100,00%
0
0
0
0
5 958
0
0
-
-
100,00%
0
0
0
0
5 958
0
0
-
-
100,00%
0
0
0
0
5 958
0
0
-
-
100,00%
0
0
0
0
5 958
0
0
-
-
100,00%
108
113 981
-4 523
0
32 793
0
42 614
-3,79%
88,85%
18,17%
84
95 792
2 956
0
29 761
0
33 331
3,32%
61,87%
20,02%
77
39 818
0
0
20 139
0
13 022
0,02%
57,39%
29,58%
79
68 768
6 160
4 461
26 073
0
25 281
9,28%
65,20%
22,85%
61
45 441
2 872
2 488
23 892
0
17 513
6,45%
67,64%
25,64%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112 853
1 128
-4 309
-4 523
95 429
363
3 167
2 956
38 353
1 465
1 852
-
68 154
614
6 057
6 160
45 023
418
2 481
2 872

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
5 958
5 958
-
-
5 958
5 958
-
-
5 958
5 958
-
-
5 958
5 958
-
-
5 958
5 958
-
12 388
20 405
32 793
-
15 033
14 727
29 760
-
12 001
8 138
20 139
-
12 959
13 114
26 073
-
13 042
10 850
23 892

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
5 958
-
-
-
-
5 958
5 958
-
-
-
-
5 958
5 958
-
-
-
-
5 958
5 958
-
-
-
-
5 958
5 958
-
-
-
-
5 958
5 958
-
3 870
-
22 965
32 793
5 958
-
-
-
23 803
29 761
5 958
-
-
-
14 181
20 139
5 958
-
-
-
20 115
26 073
6 127
-
975
750
16 041
23 893

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 614
-
14 032
-
113 981
-
-
33 331
-
8 699
-
95 792
-
-
13 022
-
4 593
-
39 818
-
-
25 281
-
8 926
-
68 768
-
-
17 513
-
6 433
-
45 441

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
0
-
-
-
-
100,00%
-
-
-
-
0
-
-
-
-
100,00%
-
-
-
-
0
-
-
-
-
100,00%
-
-
-
-
0
-
-
-
-
100,00%
-
-
-
-
0
-100,00%
-
-
-
100,00%
-
108
1 045
539
5469
18,26%
-3,79%
100,00%
-2,27%
18,17%
88,85%
84
1 136
554
7956
148,82%
3,32%
100,00%
-9,51%
20,02%
61,87%
77
498
255
3537
-43,73%
0,02%
100,00%
-15,76%
29,58%
57,39%
79
863
423
8835
51,38%
9,28%
100,00%
-10,27%
22,85%
65,20%
61
738
385
4414
-
6,45%
100,00%
-11,53%
25,64%
67,64%

Verksamhet & Status

Handel, konsult- och utredningsarbete inom energiteknik. Utbildning.

Org.nummer
556566-8794
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-02-24
Juridiskt namn
Drottning Blankas Gymnasieskola AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Wall, Erik Oskar (f. 1975)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Strömberg, Ulf Marcus George (f. 1967)
Styrelseledamot
Änggård Runsten, Eola Anni (f. 1965)
Strömberg, Ulf Marcus George (f. 1967)
Eriksson, Jens Kristoffer (f. 1977)
Westman, Heidi Johanna (f. 1977)
Kjellström, Jimmy Niklas (f. 1979)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Wilson, Anna Katarina (f. 1971)
Hammar, Hans Kristofer (f. 1978)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).