Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Adolf Fredriks Kyrkogata 9, 111 37, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-271401
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556077-2419
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1961
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Praktikertjänst AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Praktikertjänst AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet är dock godkänd och den bakomliggande ekonomiska styrkan är utmärkt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
10,04% (2016)
Kassalikviditet
572,14%
334,07% (2016)
Soliditet
95,07%
38,39% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
81,53% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
86300
0
0
127 200
416 600
86 300
29 000
-
-
92,77%
9180
10 512 300
630 000
486 400
6 351 000
35 600
3 869 100
6,71%
377,50%
45,28%
9419
10 527 730
631 979
488 499
6 396 289
27 000
3 838 456
7,13%
359,04%
47,11%
9269
9 971 337
498 901
387 527
6 295 209
27 670
3 486 048
6,01%
404,94%
48,83%
8783
9 665 252
755 736
569 643
6 543 396
22 777
3 359 801
8,63%
441,67%
58,03%
8761
9 232 789
704 011
500 674
6 603 860
21 248
3 058 753
8,44%
474,42%
58,30%
8767
8 957 431
802 475
586 810
6 557 510
19 847
3 004 564
9,86%
549,81%
60,99%
8751
8 643 738
853 849
617 607
6 502 894
21 404
2 851 404
10,85%
538,57%
62,47%
8675
8 354 122
788 693
569 560
6 326 722
20 153
2 700 176
10,26%
536,41%
59,81%
8535
7 672 675
595 473
402 471
6 052 526
16 733
2 489 490
9,06%
528,60%
56,93%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
10 298 100
214 200
625 800
630 000
10 293 790
233 940
606 248
631 979
9 823 565
147 772
486 667
498 901
9 513 259
151 993
703 658
755 736
9 111 336
121 453
630 345
704 011
8 819 613
137 818
705 938
802 475
8 510 830
132 908
796 352
853 849
8 236 521
117 601
658 695
788 693
7 553 638
119 037
502 656
595 473

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
396 000
2 249 000
2 645 000
-
2 147 600
4 203 400
6 351 000
-
2 376 300
4 019 989
6 396 289
-
2 009 322
4 285 887
6 295 209
-
1 965 871
4 577 525
6 543 396
-
1 796 323
4 807 537
6 603 860
-
1 618 950
4 938 560
6 557 510
-
1 659 674
4 843 220
6 502 894
-
1 543 421
4 783 301
6 326 722
-
1 400 552
4 651 974
6 052 526

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
495 500
0
0
0
495 500
2 875 900
0
2 378 100
2 400
1 094 600
6 351 000
3 013 148
0
2 278 344
5 212
1 099 585
6 396 289
3 073 977
0
2 174 964
6 863
1 039 405
6 295 209
3 797 133
0
1 681 830
16 372
1 018 294
6 513 629
3 850 072
0
1 705 944
27 727
995 450
6 579 193
3 999 401
0
1 619 427
39 974
882 831
6 541 633
4 062 599
0
1 521 058
26 421
882 948
6 493 026
3 783 992
0
1 620 083
36 037
875 951
6 316 063
3 445 434
0
1 566 909
165 504
864 805
6 042 652

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
86 300
9 043
29 000
800
3 862 800
-
-
35 600
300
3 869 100
-
1 739 700
-
10 512 300
27 000
902
3 838 456
-
1 897 316
-
10 527 730
27 670
2 273
3 486 048
-
2 199 889
-
9 971 337
22 777
2 291
3 359 801
-
1 894 946
-
9 665 252
21 248
2 037
3 058 753
-
1 910 504
-
9 232 789
19 847
1 366
3 004 564
-
1 738 854
-
8 957 431
21 404
2 464
2 851 404
-
1 609 183
-
8 643 738
20 153
1 937
2 700 176
-
1 687 179
-
8 354 122
16 733
1 474
2 489 490
-
1 625 467
-
7 672 675

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
86 300
-
-
1543100
-100,00%
-
-
-
92,77%
-
9 180
1 122
636
3410900
0,04%
6,71%
81,20%
30,19%
45,28%
377,50%
9 419
1 093
635
3248042
4,79%
7,13%
80,58%
28,37%
47,11%
359,04%
9 269
1 060
629
3023035
3,26%
6,01%
80,81%
33,05%
48,83%
404,94%
8 783
1 083
620
2751265
4,41%
8,63%
81,52%
37,41%
58,03%
441,67%
8 761
1 040
601
2647876
3,31%
8,44%
81,40%
41,84%
58,30%
474,42%
8 767
1 006
567
2645153
3,63%
9,86%
81,81%
45,99%
60,99%
549,81%
8 751
973
537
2627396
3,33%
10,85%
81,70%
46,53%
62,47%
538,57%
8 675
949
535
2578449
9,04%
10,26%
81,23%
47,44%
59,81%
536,41%
8 535
885
512
2371263
-
9,06%
81,91%
50,14%
56,93%
528,60%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
86300
0
0
121 600
356 800
86 300
8 600
-
572,14%
95,07%
6307
8 161 000
737 100
528 900
5 585 100
14 200
2 871 600
10,04%
334,07%
38,39%
7208
8 193 885
504 079
352 196
5 534 676
6 972
2 900 268
7,91%
340,48%
40,61%
7313
8 101 296
491 828
354 658
5 540 123
10 566
2 810 062
7,32%
375,06%
43,97%
7426
8 082 315
694 652
463 720
5 766 039
7 995
2 733 855
9,56%
407,50%
55,70%
7554
7 877 116
664 922
438 822
5 887 870
7 415
2 650 061
9,39%
440,28%
56,81%
7629
7 701 044
754 991
613 304
5 913 440
7 648
2 561 538
10,86%
507,27%
59,39%
7678
7 502 019
822 380
688 416
5 908 176
7 222
2 451 078
12,09%
513,27%
61,24%
7641
7 305 368
733 213
532 054
5 827 568
6 479
2 322 177
10,93%
492,19%
57,89%
7725
6 751 799
556 625
466 337
5 494 663
5 977
2 208 551
9,64%
488,91%
56,26%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
7 942 600
218 400
701 500
737 100
7 981 688
212 197
608 852
504 079
7 957 029
144 267
497 571
491 828
7 924 928
157 387
597 001
694 652
7 752 597
124 519
515 828
664 922
7 559 629
141 415
602 766
754 991
7 363 302
138 717
725 696
822 380
7 181 452
123 916
593 219
733 213
6 624 943
126 856
383 629
556 625

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
157 400
2 080 300
2 237 700
-
1 761 400
3 823 700
5 585 100
-
1 867 673
3 667 003
5 534 676
-
1 863 802
3 676 321
5 540 123
-
1 975 944
3 790 095
5 766 039
-
1 854 774
4 033 096
5 887 870
-
1 708 111
4 205 329
5 913 440
-
1 730 189
4 177 987
5 908 176
-
1 647 149
4 180 419
5 827 568
-
1 379 179
4 115 484
5 494 663

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
434 900
630 000
0
363 600
1 428 500
1 644 900
640 000
2 176 400
0
1 123 800
5 585 100
1 737 063
654 800
2 086 288
0
1 056 525
5 534 676
1 934 867
642 800
2 002 152
0
960 304
5 540 123
2 714 858
636 800
1 503 349
0
911 032
5 766 039
2 913 715
552 600
1 524 274
0
897 281
5 887 870
3 128 408
491 600
1 480 411
350
812 671
5 913 440
3 168 653
576 600
1 365 633
0
797 290
5 908 176
2 826 015
702 000
1 467 013
0
832 540
5 827 568
2 544 565
700 900
1 423 447
0
825 751
5 494 663

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
86 300
6 839
8 600
-
2 914 800
-
-
14 200
-
2 871 600
-
1 320 400
478 923
8 161 000
6 972
337
2 900 268
-
1 840 990
478 923
8 193 885
10 566
1 546
2 810 062
-
1 879 707
550 000
8 101 296
7 995
999
2 733 855
-
1 658 145
630 000
8 082 315
7 415
580
2 650 061
-
1 715 188
650 000
7 877 116
7 648
759
2 561 538
-
1 554 093
650 000
7 701 044
7 222
990
2 451 078
-
1 590 370
650 000
7 502 019
6 479
748
2 322 177
-
1 527 854
539 000
7 305 368
5 977
735
2 208 551
-
1 504 654
441 000
6 751 799

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
86 300
-
-
1833900
-100,00%
-
-
-
95,07%
572,14%
6 307
1 259
696
3201900
-0,49%
10,04%
81,53%
33,99%
38,39%
334,07%
7 208
1 107
636
2981366
0,31%
7,91%
80,73%
32,71%
40,61%
340,48%
7 313
1 088
640
2789922
0,41%
7,32%
81,13%
34,13%
43,97%
375,06%
7 426
1 067
617
2404137
2,22%
9,56%
81,76%
36,33%
55,70%
407,50%
7 554
1 026
602
2292321
2,55%
9,39%
81,46%
40,45%
56,81%
440,28%
7 629
991
564
2337242
2,67%
10,86%
81,85%
44,88%
59,39%
507,27%
7 678
959
531
2339038
2,53%
12,09%
81,60%
45,91%
61,24%
513,27%
7 641
940
533
2302130
8,40%
10,93%
80,93%
46,62%
57,89%
492,19%
7 725
858
510
2054287
-
9,64%
82,08%
49,66%
56,26%
488,91%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Strand, Stig Erik (f. 1951)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Sandström, John Erik (f. 1975)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Englund, Olov Urban (f. 1962)
Styrelseledamot
Kronstam, Karin Agneta (f. 1950)
Lindh, Anders Claes-Göran (f. 1955)
Dahllöf, Charlotte Ulrica (f. 1957)
Matses, Pär Anders Rune (f. 1958)
Dicander Alexandersson, Marianne C (f. 1959)
Lagergren, Per Fredrik (f. 1960)
Englund, Olov Urban (f. 1962)
Lundborg, Mikael (f. 1963)
Löfberg, Liza Elisabeth Anna M (f. 1964)
Vallo, Nils-Eric (f. 1972)
Styrelsesuppleant
Wållgren, Barbro Charlotta (f. 1957)
Johansson, Susanne Ulrika (f. 1972)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Eriksson, Ingrid Ann-Chriztine J (f. 1959)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).