Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Näsvägen 30, 790 70, FURUDAL
Tel.nummer
0258-10880
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556618-3397
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Edura AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Edura AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Rättvik
Nyckeltal
Vinstmarginal
15,03%
7,32% (2017)
Kassalikviditet
359,71%
211,88% (2017)
Soliditet
56,95%
47,21% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
23 738
3 558
2 300
8 675
-
-
15,03%
359,71%
56,95%
10
23 526
1 710
1 340
7 347
0
3 288
7,32%
211,88%
47,21%
9
21 036
1 907
1 477
7 195
0
2 940
9,16%
241,70%
53,98%
8
19 240
1 855
1 062
6 008
0
2 612
9,76%
189,02%
56,55%
8
15 843
1 721
976
5 478
0
2 467
11,08%
151,79%
54,04%
8
12 043
2 107
1 165
5 198
-
1 583
17,87%
140,46%
53,36%
8
9 436
1 648
1 165
4 929
0
1 122
18,59%
178,65%
54,72%
4
6 666
267
146
4 777
480
802
4,40%
202,95%
27,05%
2
5 010
732
662
3 992
0
265
15,05%
317,51%
27,40%
1
3 446
320
320
2 933
0
324
10,42%
355,00%
14,73%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
23 738
-
3 568
3 558
23 512
14
1 720
1 710
20 982
54
1 921
1 907
19 239
1
1 877
1 855
15 843
-
1 756
1 721
12 043
-
2 151
2 107
9 436
-
1 753
1 648
6 664
2
293
267
5 010
-
754
732
3 446
-
358
320

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 250
7 425
8 675
-
1 313
6 034
7 347
-
1 376
5 820
7 196
-
1 485
4 523
6 008
-
1 490
3 989
5 479
-
1 588
3 610
5 198
-
1 696
3 233
4 929
-
1 809
2 969
4 778
-
1 927
2 066
3 993
-
1 813
1 120
2 933

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 044
2 431
-
1 891
1 308
8 674
2 045
1 825
-
2 248
1 229
7 347
2 454
1 833
-
1 816
1 091
7 194
1 977
1 821
-
1 435
774
6 007
1 916
1 339
-
1 080
1 145
5 480
2 071
901
-
1 142
1 085
5 199
2 406
373
-
1 335
815
4 929
1 240
67
-
2 793
677
4 777
1 094
-
-
2 545
354
3 993
432
-
-
2 400
100
2 932

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 890
23 738
-
-
3 288
-
1 027
1 300
23 526
-
-
2 940
-
918
1 750
21 036
-
-
2 612
-
816
1 000
19 240
-
-
2 467
-
752
1 000
15 843
-
-
1 583
-
463
1 132
12 043
-
-
1 122
-
335
-
9 436
480
-
802
-
339
-
6 666
-
-
265
-
91
-
5 010
-
-
324
-
73
-
3 446

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
2 967
487
3631
0,96%
15,03%
100,00%
25,77%
56,95%
359,71%
10
2 351
443
1783
12,06%
7,32%
100,00%
20,44%
47,21%
211,88%
9
2 331
445
1983
9,06%
9,16%
100,00%
22,54%
53,98%
241,70%
8
2 405
457
1974
21,44%
9,76%
100,00%
19,49%
56,55%
189,02%
8
1 980
405
1854
31,55%
11,08%
100,00%
17,95%
54,04%
151,79%
8
1 505
272
2259
27,63%
17,87%
100,00%
20,97%
53,36%
140,46%
8
1 180
189
1866
41,60%
18,59%
100,00%
25,63%
54,72%
178,65%
4
1 666
374
433
33,01%
4,40%
100,00%
34,39%
27,05%
202,95%
2
2 505
191
860
45,39%
15,05%
100,00%
34,17%
27,40%
317,51%
1
3 446
397
464
-
10,42%
100,00%
29,60%
14,73%
355,00%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet inom företags- sektorn, bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556618-3397
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-11-05
Juridiskt namn
Edura AB
Länsäte
Rättvik

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Frank, Per Stefan (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Nordkvist, Lars Erik Göran (f. 1953)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Frank, Per Stefan (f. 1966)
Styrelseledamot
Frank, Kajsa Lena Elisabet (f. 1961)
Frank, Per Stefan (f. 1966)
Styrelsesuppleant
Kjellbom, Cecilia Irene (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).