Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Björnavägen 27, 891 41, ÖRNSKÖLDSVIK
Tel.nummer
0660-17100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556407-3129
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Haga Reklam AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Haga Reklam AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Örnsköldsvik
Nyckeltal
Vinstmarginal
-9,86%
(2017)
Kassalikviditet
111,95%
-450,52% (2017)
Soliditet
29,25%
26,59% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
(2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
3 255
-338
-205
3 115
-
-
-9,86%
111,95%
29,25%
-
0
0
0
2 538
3
-
-
-450,52%
26,59%
4
3 700
-5
2
3 171
0
1 393
0,43%
89,38%
26,51%
4
4 480
507
437
3 449
0
1 490
12,32%
52,21%
24,88%
6
3 947
-871
-580
3 032
0
1 934
-21,58%
34,48%
12,05%
6
4 784
162
27
3 200
-
1 879
3,50%
55,22%
36,64%
6
5 199
99
46
2 940
0
1 828
2,16%
63,10%
36,04%
7
4 865
8
27
2 846
72
1 792
0,39%
52,55%
34,93%
9
4 902
43
27
2 802
60
1 825
1,19%
60,85%
35,63%
9
5 263
-27
11
2 877
61
1 824
0,02%
64,97%
38,01%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 245
10
-320
-338
-
-
1
-
3 700
-
15
-5
4 367
113
538
507
3 938
9
-850
-871
4 746
38
164
162
4 960
239
107
99
4 640
225
18
8
4 617
285
55
43
4 991
272
-11
-27

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
648
2 467
3 115
36
-
112
112
-
714
2 457
3 171
-
782
2 666
3 448
-
955
2 077
3 032
-
632
2 568
3 200
-
313
2 627
2 940
-
384
2 463
2 847
-
438
2 364
2 802
-
630
2 247
2 877

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
614
381
-
1 617
502
3 114
36
819
-
928
388
2 171
782
75
-
1 504
810
3 171
780
100
-
781
1 787
3 448
342
30
-
858
1 801
3 031
922
321
-
444
1 512
3 199
895
211
-
162
1 672
2 940
849
186
-
280
1 532
2 847
822
226
-
289
1 466
2 803
915
229
-
377
1 356
2 877

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
3 255
3
-
-
-
-
-
-
-
-
1 393
-
584
-
3 700
-
-
1 490
-
606
-
4 480
-
-
1 934
-
729
-
3 947
-
-
1 879
-
685
-
4 784
-
-
1 828
-
733
-
5 199
72
-
1 792
-
720
-
4 865
60
-
1 825
-
701
-
4 902
61
-
1 824
-
705
120
5 263

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
1 082
535
-187
-
-9,86%
100,00%
60,55%
29,25%
111,95%
-
-
-
1731
-100,00%
-
-
-
26,59%
-450,52%
4
925
510
139
-15,27%
0,43%
100,00%
44,51%
26,51%
89,38%
4
1 092
537
711
10,89%
12,32%
100,00%
20,13%
24,88%
52,21%
6
656
451
-694
-17,02%
-21,58%
100,00%
7,01%
12,05%
34,48%
6
791
434
280
-4,31%
3,50%
79,22%
22,25%
36,64%
55,22%
6
827
435
248
6,90%
2,16%
73,55%
19,25%
36,04%
63,10%
7
663
374
167
0,50%
0,39%
79,63%
20,06%
34,93%
52,55%
9
513
292
209
-7,49%
1,19%
77,45%
19,45%
35,63%
60,85%
9
555
298
205
-
0,02%
75,44%
17,85%
38,01%
64,97%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och försäljning avseende datorer och dataprogram innefattande företagsledning i branschföretag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556407-3129
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-11-07
Juridiskt namn
Haga Reklam AB
Länsäte
Örnsköldsvik

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Sedin, Lars Örjan (f. 1956)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Haga, Johan Hardy (f. 1945)
Styrelsesuppleant
Haga, Barbro Margareta (f. 1947)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).