Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Drottninggatan 9, 702 10, ÖREBRO
Tel.nummer
019-213175
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-1967
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Örebro kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Örebro kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Örebro
Ekonomisk rating (2001)
Poäng 5/15: Godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är dock godkänd.

Nyckeltal
Vinstmarginal
0,61%
()
Kassalikviditet
117,42%
()
Soliditet
68,86%
()
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
6 459 500
-55 800
-52 800
9 871 600
-
-
8,26%
110,76%
36,93%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 472 000
3 987 500
140 700
-55 800
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 802 900
1 068 700
9 871 600
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 645 500
0
235 700
5 075 600
914 800
9 871 600
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
6 459 500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
376400
-
8,26%
-
6,23%
36,93%
110,76%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
10602
5 355 600
-35 400
57 700
5 013 400
-
-
0,61%
117,42%
68,86%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 368 700
3 986 900
-97 600
-35 400
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 570 700
1 442 700
5 013 400
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 452 100
0
51 200
324 700
1 185 400
5 013 400
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
5 355 600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
10 602
129
-
-46400
-
0,61%
-
18,80%
68,86%
117,42%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-1967
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Örebro kommun
Länsäte
Örebro

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN85323 Gymnasial utbildning, annan | SN01301 Plantskoleväxtodlare, växthus | SN90010 Artistisk verksamhet | SN5510210 Konferenshotell | SN01191 Prydnadsväxtodlare, växthus | SN35210 Gasframställning | SN35220 Gasförsörjning | SN36001 Grundvattenförsörjning | SN37000 Reningsverksamhet | SN38110 Sophämtning, renhållningstransporter | SN38120 Insamling av farligt avfall | SN38210 Icke miljöfarligt avfall, hantering | SN38220 Miljöfarligt avfall, hantering | SN39000 Sanering av förorening | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN42120 Järnvägsläggningsentreprenör | SN42990 Anläggningsarbete, övrigt | SN47911 Post- & interneth, brett sortiment | SN56100 Restaurang | SN5610010 Restaurang, fullständiga rättigheter | SN5610030 Kafé | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN59140 Biograf | SN7112450 Miljöteknik | SN79900 Turistservice | SN81290 Städbolag, övrig | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84112 Inspekt kontroll tillståndsgiv mynd | SN84114 Informationsverk | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532130 Frisörskola | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532163 Energiprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532167 Hantverksprogram | SN8532168 Hotell- & turismprogram | SN8532170 Restaurang- & livsmedelsprogram | SN8532172 Naturbruksprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN8532175 Övriga utbildningsprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN8610110 Sjukhem | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87202 Vårdboende för barn & ungdomar | SN87203 Vårdboende för vuxna | SN8720310 Vård- & behandlingshem | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87302 Serviceboende för funktionshindrade | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN87902 Särskilt boende för vuxna | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88992 Missbruksvård vuxna, öppen | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN88994 Humanitär hjälporganisation | SN9002010 Teater | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN9101145 Sjukhusbibliotek | SN91012 Arkiv | SN91020 Museum | SN92000 Spel- & vadhållningsverksamhet | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311930 Simhall | SN9311950 Idrottsplats, idrottsanläggning | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN95290 Reparationsverkstad, övrig | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531150 Humanistiska programmet | SN8531160 Ekonomiprogrammet | SN8532178 VVS- & fastighetsprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).