Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Gamla Växjövägen 75, 355 71, INGELSTAD
Tel.nummer
0470-38080
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556398-3336
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Östra Torsås Taxi AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Östra Torsås Taxi AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Växjö
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 9/15: Väl godkänd

Företaget har svaga ekonomiska tal inom området tillväxt. Den finansiella styrkan är ok. Dock är lönsamheten utmärkt och förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
40,40%
-7,30% (2017)
Soliditet
14,17%
55,58% (2017)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
672
0
0
0
4 906
16
-
-
40,40%
14,17%
672
0
0
0
1 160
16
-
-
-7,30%
55,58%
16
11 328
134
134
5 137
0
5 025
2,78%
38,48%
5,61%
16
11 402
6
6
5 708
0
4 871
2,33%
38,32%
2,70%
17
12 103
-89
-89
7 116
0
5 032
2,59%
29,54%
2,09%
19
11 360
-1 721
-459
9 218
-
5 568
-11,21%
27,46%
2,58%
19
11 818
543
5
8 216
293
4 995
7,69%
43,28%
13,77%
18
10 878
136
19
6 618
288
4 847
3,88%
34,12%
11,24%
18
11 296
364
0
7 483
281
4 953
5,34%
32,53%
8,49%
18
10 420
235
0
8 200
285
4 335
5,82%
30,69%
4,59%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
11 323
5
313
134
11 229
173
262
6
11 641
462
301
-89
11 308
52
-1 268
-1 721
11 703
115
900
543
10 878
-
422
136
11 246
50
601
364
10 400
20
605
235

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
161
-
574
574
236
-
28
28
-
3 978
1 159
5 137
-
4 601
1 107
5 708
-
6 183
933
7 116
-
8 193
1 025
9 218
-
6 670
1 547
8 217
-
5 567
1 051
6 618
-
6 406
1 077
7 483
-
7 156
1 043
8 199

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
161
685
0
0
901
1 747
236
524
0
0
1 328
2 088
288
0
0
2 370
2 479
5 137
154
0
0
3 122
2 432
5 708
149
0
0
4 145
2 823
7 117
238
0
0
5 743
3 237
9 218
147
1 262
0
3 595
3 212
8 216
142
772
0
3 024
2 679
6 617
123
657
0
3 850
2 853
7 483
131
315
0
4 863
2 890
8 199

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
16
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
5 025
-
1 897
-
11 328
-
-
4 871
-
1 747
-
11 402
-
-
5 032
-
1 860
-
12 103
-
-
5 568
-
1 970
-
11 360
293
-
4 995
-
1 951
-
11 818
288
-
4 847
-
1 945
-
10 878
281
-
4 953
-
1 945
-
11 296
285
-
4 335
-
1 849
9
10 420

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
672
-
1
7130
-
-
-
-
14,17%
40,40%
672
-
1
6908
-100,00%
-
-
-
55,58%
-7,30%
16
708
436
1235
0,84%
2,78%
80,23%
-11,66%
5,61%
38,48%
16
702
424
1238
-3,54%
2,33%
100,00%
-11,80%
2,70%
38,32%
17
685
410
1624
2,94%
2,59%
100,00%
-16,24%
2,09%
29,54%
19
595
403
271
-3,38%
-11,21%
100,00%
-19,56%
2,58%
27,46%
19
616
388
1833
7,58%
7,69%
100,00%
-14,23%
13,77%
43,28%
18
604
399
1381
-3,27%
3,88%
100,00%
-14,97%
11,24%
34,12%
18
625
407
1640
8,13%
5,34%
86,03%
-15,79%
8,49%
32,53%
18
578
362
1635
-
5,82%
100,00%
-17,76%
4,59%
30,69%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva försäljning av butiksdatasystem för fack- handel samt försäljning av utbildning och tjänster för praktiskt genomförande i butiken, äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier, värdepapper och andra finansiella instrument samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556398-3336
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-06-18
Juridiskt namn
Östra Torsås Taxi AB
Länsäte
Växjö

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Andersson, Mats Daniel (f. 1982)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Nordmark, Pia Anna Birgitta (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Nordmark, Leif Ingvall (f. 1946)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).