Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Götgatan 132, 118 62, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-6449350
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556392-8612
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Akademibokhandeln Ringen
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Akademibokhandeln Ringen
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,70%
8,68% (2017)
Kassalikviditet
264,87%
297,28% (2017)
Soliditet
67,37%
70,67% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2007-04
2006-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
13
24 288
443
392
8 888
550
2 778
2,13%
69,18%
46,38%
14
24 475
266
54
9 116
541
3 174
1,39%
55,63%
41,26%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2007-04
2006-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
24 268
20
510
443
24 475
-
337
266
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2007-04
2006-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 486
7 401
8 887
-
1 740
7 376
9 116
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2007-04
2006-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 122
-
400
465
3 838
8 825
3 761
-
479
764
4 050
9 054
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
550
-
2 778
-
1 236
-
24 288
541
-
3 174
-
1 274
-
24 475
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2007-04
2006-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
13
1 867
363
1164
-0,85%
2,13%
44,68%
14,68%
46,38%
69,18%
14
1 748
365
870
-
1,39%
46,68%
13,59%
41,26%
55,63%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
7
17 557
846
594
8 201
-
-
5,70%
264,87%
67,37%
7
17 538
1 521
1 099
8 699
-
-
8,68%
297,28%
70,67%
7
16 675
1 428
1 063
8 335
0
2 281
9,64%
232,02%
66,67%
6
15 710
680
539
7 724
0
2 534
4,43%
213,61%
65,49%
6
15 145
452
283
6 888
830
1 573
3,11%
215,03%
69,27%
6
14 598
479
175
6 668
828
1 425
7,48%
216,03%
70,06%
6
14 639
697
216
6 333
795
1 220
7,08%
199,42%
68,92%
6
15 071
1 323
1 001
6 358
773
1 344
8,78%
169,40%
65,13%
6
15 459
1 346
1 033
5 866
747
1 270
8,71%
148,04%
58,22%
8
15 322
407
456
5 197
677
1 659
2,75%
103,19%
49,10%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
17 415
142
885
846
17 536
2
1 292
1 521
16 557
118
1 271
1 428
15 586
124
592
680
15 047
98
358
452
14 598
-
569
479
14 639
-
968
697
15 071
-
1 171
1 323
15 459
-
1 051
1 346
15 322
-
373
407

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
314
7 888
8 202
-
72
8 628
8 700
-
139
8 196
8 335
-
516
7 208
7 724
-
554
6 334
6 888
-
390
6 278
6 668
-
390
5 943
6 333
-
390
5 968
6 358
-
6
5 860
5 866
-
9
5 188
5 197

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 249
1 636
-
-
2 317
8 202
4 905
1 593
-
-
2 202
8 700
4 431
1 443
-
-
2 461
8 335
3 998
1 360
-
-
2 366
7 724
3 708
1 363
-
-
1 816
6 887
3 675
1 278
-
-
1 715
6 668
3 500
1 109
-
-
1 724
6 333
3 486
840
-
-
2 033
6 359
2 685
936
-
-
2 244
5 865
1 853
896
-
-
2 448
5 197

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
906
17 557
-
-
-
-
-
1 250
17 538
-
-
2 281
-
1 141
625
16 675
-
-
2 534
-
1 114
630
15 710
830
-
1 573
-
1 056
250
15 145
828
-
1 425
-
989
250
14 598
795
-
1 220
-
813
-
14 639
773
-
1 344
-
867
201
15 071
747
-
1 270
-
863
402
15 459
677
-
1 659
-
1 057
-
15 322

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
7
2 488
590
924
-0,69%
5,70%
100,00%
31,99%
67,37%
264,87%
7
2 505
529
1330
5,91%
8,68%
100,00%
36,64%
70,67%
297,28%
7
2 365
497
1309
6,23%
9,64%
100,00%
34,64%
66,67%
232,02%
6
2 598
614
629
3,58%
4,43%
100,00%
31,07%
65,49%
213,61%
6
2 508
583
368
3,08%
3,11%
100,00%
30,03%
69,27%
215,03%
6
2 433
547
569
-0,28%
7,48%
100,00%
31,26%
70,06%
216,03%
6
2 440
476
968
-2,87%
7,08%
100,00%
28,82%
68,92%
199,42%
6
2 512
487
1177
-2,51%
8,78%
100,00%
26,11%
65,13%
169,40%
6
2 577
481
1054
0,89%
8,71%
100,00%
23,39%
58,22%
148,04%
8
1 915
441
397
-
2,75%
100,00%
17,88%
49,10%
103,19%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.

Org.nummer
556392-8612
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-04-03
Juridiskt namn
Akademibokhandeln Ringen
Länsäte
Stockholm

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Sundman, Anna Bigitta (f. 1966)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Johansson, Sven Eric Kenneth (f. 1949)
Styrelseledamot
Johansson, Sven Eric Kenneth (f. 1949)
Modig, Ulla Elisabet (f. 1953)
Styrelsesuppleant
Burman, Karl Georg (f. 1948)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).