Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Industrivägen 41, 433 61, SÄVEDALEN
Tel.nummer
031-220303
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556205-4022
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1980
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
All-Round Kyl AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Partille
Nyckeltal
Vinstmarginal
7,08%
6,33% (2017)
Kassalikviditet
177,07%
154,98% (2017)
Soliditet
46,23%
39,58% (2017)
Bruttovinstmarginal
45,59%
53,52% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
8 537
599
366
1 976
-
-
7,08%
177,07%
46,23%
3
6 968
435
244
1 778
0
0
6,33%
154,98%
39,58%
3
6 259
370
209
1 593
0
1 303
6,09%
149,38%
35,84%
3
5 061
402
219
1 478
0
1 087
8,36%
185,15%
44,74%
3
5 203
215
102
1 570
0
1 023
4,64%
290,42%
42,11%
3
5 366
29
0
1 653
-
991
1,25%
184,84%
31,28%
4
5 668
41
0
1 563
1 121
0
1,36%
182,92%
33,08%
4
6 226
48
0
1 414
1 160
0
1,21%
205,22%
36,56%
4
5 305
-24
1
1 431
933
0
0,04%
156,21%
36,13%
5
7 915
134
28
1 509
1 100
134
1,81%
124,71%
38,64%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
8 537
-
603
599
6 968
-
439
435
6 259
-
372
370
5 061
-
418
402
5 193
10
240
215
5 360
6
65
29
5 667
1
72
41
6 199
27
67
48
5 305
-
-3
-24
7 915
-
138
134

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
24
1 952
1 976
-
51
1 726
1 777
-
11
1 582
1 593
-
29
1 449
1 478
-
17
1 554
1 571
-
5
1 648
1 653
-
7
1 556
1 563
-
14
1 401
1 415
-
63
1 368
1 431
-
113
1 396
1 509

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
532
489
0
0
955
1 976
416
369
0
0
993
1 778
372
255
0
0
966
1 593
538
158
0
95
687
1 478
619
54
0
396
501
1 570
517
0
0
304
831
1 652
517
0
0
285
761
1 563
517
0
0
304
594
1 415
517
0
0
214
701
1 432
516
86
0
37
870
1 509

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
360
8 537
-
-
-
-
-
250
6 968
-
-
1 303
-
574
200
6 259
-
-
1 087
-
490
200
5 061
-
-
1 023
-
463
300
5 203
-
-
991
-
478
-
5 366
1 121
-
-
-
569
-
5 668
1 160
-
-
-
594
-
6 226
933
-
-
-
528
-
5 305
1 100
-
134
-
630
-
7 915

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
2 846
683
609
22,52%
7,08%
45,59%
11,68%
46,23%
177,07%
3
2 323
674
439
11,33%
6,33%
53,52%
10,52%
39,58%
154,98%
3
2 086
633
372
23,67%
6,09%
100,00%
9,84%
35,84%
149,38%
3
1 687
529
420
-2,54%
8,36%
100,00%
15,06%
44,74%
185,15%
3
1 731
497
242
-3,12%
4,64%
100,00%
20,28%
42,11%
290,42%
3
1 787
498
67
-5,42%
1,25%
100,00%
15,24%
31,28%
184,84%
4
1 417
433
78
-8,58%
1,36%
100,00%
14,03%
33,08%
182,92%
4
1 550
439
106
16,85%
1,21%
100,00%
13,02%
36,56%
205,22%
4
1 326
370
47
-32,98%
0,04%
100,00%
12,57%
36,13%
156,21%
5
1 583
380
189
-
1,81%
41,93%
6,65%
38,64%
124,71%

Verksamhet & Status

Bolaget skall som medlem i ICA Förbundet bedriva detaljhandels- rörelse med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556205-4022
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1980-06-12
Juridiskt namn
All-Round Kyl AB
Länsäte
Partille

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Stave-Slevdal, Maria Birgitta (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Kärrlind, Olof Magnus (f. 1973)
Styrelseledamot
Kärrlind, Olof Magnus (f. 1973)
Olsson, Stefan Pontus (f. 1979)
Styrelsesuppleant
Weidenmo, Per Ulf (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).