Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Porfyrvägen 11, 224 78, LUND
Tel.nummer
076-7720804
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556083-5778
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1962
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Autogruppen i Lund AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Autogruppen i Lund AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lund
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,36%
1,57% (2017)
Kassalikviditet
114,10%
107,97% (2017)
Soliditet
20,47%
23,66% (2017)
Bruttovinstmarginal
99,97%
99,92% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
15
140 054
3 118
2 029
21 602
-
-
2,36%
114,10%
20,47%
12
130 299
1 720
1 050
8 468
-
-
1,57%
107,97%
23,66%
12
93 603
237
183
14 505
0
4 983
0,42%
42,06%
4,64%
13
49 770
-277
12
4 004
0
5 233
-0,50%
57,07%
12,24%
13
41 417
352
274
6 679
0
5 243
0,86%
82,37%
45,49%
14
46 093
427
427
8 250
-
5 284
1,02%
80,27%
39,14%
13
56 176
1 192
626
8 660
0
5 088
2,27%
55,87%
39,86%
12
66 590
2 537
1 418
8 739
0
4 654
3,85%
116,24%
29,66%
12
56 942
1 950
325
8 533
1 102
3 096
3,46%
162,99%
10,10%
11
54 894
2 134
1 533
9 345
938
2 688
3,92%
125,09%
18,59%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
139 087
967
3 281
3 118
129 054
1 245
2 027
1 720
92 962
641
383
237
49 427
343
-251
-277
41 077
340
347
352
45 717
376
459
427
55 441
735
1 229
1 192
65 916
674
2 510
2 537
56 373
569
1 948
1 950
54 514
380
2 092
2 134

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
359
21 242
21 601
-
470
7 998
8 468
-
285
14 220
14 505
-
333
3 672
4 005
-
700
5 979
6 679
-
546
7 703
8 249
-
1 100
7 560
8 660
-
316
8 423
8 739
-
397
8 136
8 533
-
313
9 033
9 346

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 405
1 305
-
3 151
13 741
21 602
1 376
805
-
3 110
3 176
8 467
326
445
-
-
13 734
14 505
143
445
-
-
3 417
4 005
2 457
745
-
-
3 478
6 680
2 683
700
-
16
4 851
8 250
2 906
700
-
302
4 752
8 660
2 280
400
-
2 487
3 572
8 739
862
-
-
4 225
3 445
8 532
1 737
-
-
3 530
4 078
9 345

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 000
140 054
-
-
-
-
-
-
130 299
-
-
4 983
-
1 728
-
93 603
-
-
5 233
-
2 010
-
49 770
-
-
5 243
-
2 272
-
41 417
-
-
5 284
-
2 260
-
46 093
-
-
5 088
-
1 987
-
56 176
-
-
4 654
-
1 903
-
66 590
1 102
-
3 096
-
1 738
-
56 942
938
-
2 688
-
1 472
-
54 894

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
15
9 272
440
3432
7,77%
2,36%
99,97%
5,39%
20,47%
114,10%
12
10 755
584
2183
38,82%
1,57%
99,92%
3,74%
23,66%
107,97%
12
7 747
562
505
88,08%
0,42%
100,00%
0,52%
4,64%
42,06%
13
3 802
563
-99
20,33%
-0,50%
100,00%
0,52%
12,24%
57,07%
13
3 160
583
483
-10,15%
0,86%
100,00%
6,09%
45,49%
82,37%
14
3 266
546
582
-17,54%
1,02%
100,00%
6,24%
39,14%
80,27%
13
4 265
559
1365
-15,89%
2,27%
100,00%
5,06%
39,86%
55,87%
12
5 493
552
2658
16,93%
3,85%
100,00%
7,36%
29,66%
116,24%
12
4 698
503
2095
3,41%
3,46%
100,00%
8,32%
10,10%
162,99%
11
4 956
469
2243
-
3,92%
100,00%
9,09%
18,59%
125,09%

Verksamhet & Status

Bolaget skall idka handel med olja, kemikalier, järn, stål, metaller, ädelmetaller, skrot och avfall, utföra smältning och återvinning av sådana produkter, idka köp och försäljning av fartyg, bedriva uthyrning av fartyg och maskiner, inventarier och fastigheter, idka rederirörelse ävensom förvärva och förvalta fastigheter, aktier och andra värdehandligar samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556083-5778
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1962-07-23
Juridiskt namn
Autogruppen i Lund AB
Länsäte
Lund

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Andersson, Karl Olof (f. 1958)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Schöld, Mikael (f. 1964)
Styrelsesuppleant
Schöld, Simon Viktor Mikael (f. 1990)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).