Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bleketvägen 35, 471 50, BLEKET
Tel.nummer
0304-675220
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556292-2335
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hjalmar Olssons Byggvaror i Tjörn AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hjalmar Olssons Byggvaror i Tjörn AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Tjörn
Nyckeltal
Vinstmarginal
-2,74%
0,70% (2016)
Kassalikviditet
94,16%
118,80% (2016)
Soliditet
36,99%
41,98% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
12
28 722
-938
-383
14 308
-
-
-2,74%
94,16%
36,99%
11
29 981
43
383
14 551
0
3 650
0,70%
118,80%
41,98%
10
30 400
421
355
14 973
0
3 573
1,92%
126,94%
40,60%
11
29 432
-1 016
-54
13 761
0
3 616
-2,96%
100,93%
41,81%
12
45 333
736
566
14 745
526
4 620
1,98%
115,50%
44,47%
10
31 369
1 476
833
15 094
363
3 019
5,29%
98,77%
40,00%
10
35 048
-232
22
13 903
360
3 297
-0,14%
85,06%
35,58%
10
28 828
388
230
13 382
360
3 105
1,92%
103,99%
38,43%
9
28 403
212
13
13 176
345
2 972
1,50%
113,32%
36,81%

Resultaträkning (tkr)

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
28 682
40
-792
-938
29 981
-
203
43
30 400
-
581
421
29 432
-
-882
-1 016
45 317
16
859
736
31 340
29
1 636
1 476
35 048
-
-62
-232
28 828
-
542
388
28 403
-
412
212

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
265
14 043
14 308
-
533
14 019
14 552
-
739
14 234
14 973
-
989
12 772
13 761
-
943
13 802
14 745
-
1 231
13 863
15 094
-
1 609
12 294
13 903
-
2 016
11 367
13 383
-
2 515
10 661
13 176

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
5 292
-
-
3 849
5 167
14 308
5 675
555
-
4 163
4 159
14 552
5 292
1 009
-
4 630
4 042
14 973
4 938
1 046
-
3 163
4 614
13 761
4 992
2 007
-
2 883
4 863
14 745
4 426
2 067
-
3 218
5 383
15 094
3 593
1 735
-
3 603
4 972
13 903
3 571
2 015
-
3 734
4 062
13 382
3 341
1 935
-
4 289
3 612
13 177

Löner & utdelning (tkr)

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
28 722
-
-
3 650
-
1 466
-
29 981
-
-
3 573
-
1 236
-
30 400
-
-
3 616
-
1 405
-
29 432
526
-
4 620
-
1 727
-
45 333
363
-
3 019
-
1 172
-
31 369
360
-
3 297
-
1 604
-
35 048
360
-
3 105
-
1 085
-
28 828
345
-
2 972
-
1 091
-
28 403

Nyckeltal

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
12
2 390
458
-525
-4,33%
-2,74%
100,00%
30,95%
36,99%
94,16%
11
2 726
471
409
-1,38%
0,70%
100,00%
32,89%
41,98%
118,80%
10
3 040
489
831
3,29%
1,92%
100,00%
33,53%
40,60%
126,94%
11
2 676
460
-659
-35,05%
-2,96%
100,00%
27,72%
41,81%
100,93%
12
3 776
-
859
44,60%
1,98%
-22,07%
19,73%
44,47%
115,50%
10
3 134
-
1636
-10,58%
5,29%
-20,61%
27,06%
40,00%
98,77%
10
3 505
-
-62
21,58%
-0,14%
-20,36%
20,89%
35,58%
85,06%
10
2 883
-
542
1,50%
1,92%
-21,48%
25,34%
38,43%
103,99%
9
3 156
-
412
-
1,50%
-22,78%
24,82%
36,81%
113,32%

Verksamhet & Status

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig

Org.nummer
556292-2335
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-01-22
Juridiskt namn
Hjalmar Olssons Byggvaror i Tjörn AB
Länsäte
Tjörn

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Hjalmarsson, Ulf Anders Rolf (f. 1960)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Eklund, Anna Katarina (f. 1980)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Hjalmarsson, Laila Irene (f. 1939)
Styrelsesuppleant
Hjalmarsson, Ulf Anders Rolf (f. 1960)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).