Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kungsgatan 66, 111 22, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-216700
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556782-9931
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2009
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
MultiMind Bemanning AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
MultiMind Bemanning AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,30%
3,01% (2017)
Kassalikviditet
158,29%
159,97% (2017)
Soliditet
34,85%
34,88% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
108
67 194
2 212
2 206
21 167
594
39 648
3,30%
158,29%
34,85%
111
67 096
2 008
2 018
22 260
574
41 007
3,01%
159,97%
34,88%
115
65 762
4 266
2 098
24 158
581
38 983
6,50%
162,22%
34,95%
101
56 516
5 426
2 958
21 809
573
31 884
9,62%
172,99%
39,15%
151
56 997
4 947
2 382
18 891
567
33 074
8,72%
176,06%
36,60%
143
54 069
5 855
2 145
21 391
553
30 734
10,85%
148,82%
28,15%
151
57 206
6 771
3 624
21 795
530
32 596
11,89%
198,23%
46,07%
131
47 674
6 690
3 618
20 475
558
27 442
14,20%
203,64%
24,64%
-
0
-12
-12
89
0
0
-
-
98,88%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
67 027
167
2 212
2 212
66 709
387
1 987
2 008
65 623
139
4 225
4 266
56 444
72
5 380
5 426
56 970
27
4 892
4 947
54 032
37
5 663
5 855
57 163
43
6 763
6 771
47 631
43
6 755
6 690
-
-
-12
-12

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 600
19 566
21 166
-
1 618
20 642
22 260
-
1 520
22 638
24 158
-
1 524
20 285
21 809
-
6
18 886
18 892
-
6
21 386
21 392
-
13
21 782
21 795
-
5
20 470
20 475
-
-
89
89

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 306
6 500
-
-
12 361
21 167
2 118
7 239
-
-
12 904
22 261
2 198
8 006
-
-
13 955
24 159
3 058
7 026
-
-
11 726
21 810
2 482
5 683
-
-
10 727
18 892
2 476
4 545
-
-
14 370
21 391
7 330
3 476
-
-
10 988
21 794
3 706
1 717
-
5 000
10 052
20 475
88
-
-
1
-
89

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
594
-
39 648
-
15 903
2 206
67 194
574
-
41 007
-
15 030
2 018
67 096
581
-
38 983
-
13 670
2 098
65 762
573
-
31 884
-
10 893
2 958
56 516
567
-
33 074
-
11 378
2 382
56 997
553
-
30 734
-
10 391
-
54 069
530
-
32 596
-
11 107
7 000
57 206
558
-
27 442
-
8 758
-
47 674
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
108
621
523
2280
0,48%
3,30%
100,00%
10,75%
34,85%
158,29%
111
601
515
2019
1,65%
3,01%
100,00%
11,60%
34,88%
159,97%
115
571
467
4230
16,26%
6,50%
100,00%
13,23%
34,95%
162,22%
101
559
433
5385
-0,92%
9,62%
100,00%
15,16%
39,15%
172,99%
151
377
301
4892
5,44%
8,72%
96,03%
14,32%
36,60%
176,06%
143
378
296
5663
-5,48%
10,85%
100,00%
12,98%
28,15%
148,82%
151
379
297
6763
20,01%
11,89%
100,00%
18,88%
46,07%
198,23%
131
364
273
6755
-
14,20%
100,00%
21,87%
24,64%
203,64%
-
-
-
-12
-
-
-
-
98,88%
-

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva verksamhet med byggnation, försäljning av byggmaterial, äga och förvalta byggnader samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556782-9931
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2009-05-25
Juridiskt namn
MultiMind Bemanning AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Andersson, Jan Olov Kristian (f. 1968)
Vice verkställande direktör
Birkendahl, Thomas (f. 1980)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Rosberg, Stefan John Paul (f. 1968)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Andersson, Jan Olov Kristian (f. 1968)
Styrelsesuppleant
Birkendahl, Thomas (f. 1980)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).