Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bränslegatan 1, 721 36, VÄSTERÅS
Tel.nummer
021-347000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556070-6359
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1960
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Westinghouse Electric Sweden AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Västerås
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
Saknas
Soliditet
10,79%
(2017)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
-145 541
0
38 646
985 441
-
2 244
-
0,00%
10,79%
0
2 827 858
0
0
469 746
0
0
-
-
-
841
2 953 623
199 111
102 004
3 723 696
2 100
452 967
7,14%
144,90%
51,18%
878
2 783 584
327 063
154 151
3 551 415
1 720
466 977
12,85%
152,74%
49,63%
934
2 545 524
245 972
161 962
3 211 559
2 010
481 417
10,27%
137,95%
47,99%
975
2 529 379
336 733
182 497
3 099 513
2 174
481 618
14,03%
116,23%
43,71%
1083
2 871 926
162 038
80 393
2 806 262
2 723
513 605
6,24%
93,54%
39,93%
1087
2 685 892
179 306
97 983
2 998 012
4 843
500 795
7,32%
77,69%
34,16%
933
2 901 267
27 402
5 890
2 902 354
4 265
455 498
1,44%
88,18%
31,13%
815
2 369 617
46 531
39 813
2 919 623
4 144
405 030
2,74%
101,67%
30,42%

Resultaträkning (tkr)

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-145 541
-
-
-
2 827 858
1 274 971
-
2 953 623
-
199 278
199 111
2 783 584
-
357 531
327 063
2 545 524
-
259 343
245 972
2 529 379
-
352 455
336 733
2 871 926
-
171 256
162 038
2 685 892
-
196 598
179 306
2 901 267
-
39 369
27 402
2 369 617
-
18 165
46 531

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
21 086
-
21 086
-
-
1 266 119
1 266 119
-
838 757
2 884 939
3 723 696
-
778 433
2 772 982
3 551 415
-
790 868
2 420 691
3 211 559
-
876 124
2 223 389
3 099 513
-
938 582
1 867 680
2 806 262
-
892 053
2 105 959
2 998 012
-
693 304
2 209 050
2 902 354
-
567 526
2 352 097
2 919 623

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
136 344
666 536
0
1 048 492
1 851 372
0
0
338 559
705 138
0
1 043 697
1 383 119
670 319
412 679
0
1 257 579
3 723 696
1 281 115
617 442
427 317
6 602
1 218 939
3 551 415
1 126 964
530 973
442 504
0
1 111 118
3 211 559
973 670
488 603
454 269
0
1 182 971
3 099 513
805 634
403 729
438 784
0
1 158 115
2 806 262
749 114
352 522
434 767
0
1 461 609
2 998 012
662 681
308 651
454 769
0
1 476 253
2 902 354
659 914
292 529
444 829
0
1 522 351
2 919 623

Löner & utdelning (tkr)

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
824
2 244
470
451 230
-
-145 541
-
-
-
-
-
-
2 827 858
2 100
991
452 967
-
232 219
-
2 953 623
1 720
-
466 977
-
244 532
-
2 783 584
2 010
217
481 417
-
236 954
-
2 545 524
2 174
493
481 618
-
235 921
-
2 529 379
2 723
1 216
513 605
-
255 691
-
2 871 926
4 843
1 476
500 795
-
233 479
-
2 685 892
4 265
1 535
455 498
-
212 368
-
2 901 267
4 144
769
405 030
-
175 662
-
2 369 617

Nyckeltal

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1504952
-
-
-
-
10,79%
-
-
-
-
1890118
-100,00%
-
-
-
-
-
841
3 512
834
701867
6,11%
7,14%
50,16%
55,10%
51,18%
144,90%
878
3 170
820
873906
9,35%
12,85%
62,95%
55,83%
49,63%
152,74%
934
2 725
780
801983
0,64%
10,27%
60,32%
51,45%
47,99%
137,95%
975
2 594
746
904161
-11,93%
14,03%
63,74%
41,13%
43,71%
116,23%
1 083
2 652
720
692882
6,93%
6,24%
61,47%
24,71%
39,93%
93,54%
1 087
2 471
688
701777
-7,42%
7,32%
67,08%
23,99%
34,16%
77,69%
933
3 110
738
554873
22,44%
1,44%
66,17%
25,26%
31,13%
88,18%
815
2 908
731
506095
-
2,74%
53,74%
35,02%
30,42%
101,67%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva bokhandel, sälja utbildningsmaterial och annan utrustning till studerande, skolor, institutioner och företag samt bedriva utbildning och konsultverksamhet inom bokhandel, ledarskapsutveckling och management, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556070-6359
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1960-01-04
Juridiskt namn
Westinghouse Electric Sweden AB
Länsäte
Västerås

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Dag, Aziz (f. 1968)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Ionescu, Sebastian (f. 1977)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Gutierrez Elso, Jose Emeterio (f. 1959)
Styrelseledamot
Björn, Kurt Anders (f. 1957)
von Drygalski, Rolf Martin Horst (f. 1958)
Gutierrez Elso, Jose Emeterio (f. 1959)
Hallén, Carl Axel Johan (f. 1962)
Marano , Mark William (f. 1962)
Dag, Aziz (f. 1968)
Styrelsesuppleant
Quaglia, Patricia Beatriz (f. 1955)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Jansson, Helena Viktoria (f. 1966)
Lundberg, Johan Olof (f. 1974)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).