Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lilla Fiskaregatan 2, 222 22, LUND
Tel.nummer
046-46210322
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556568-4791
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Bianco Footwear Sweden AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Bianco Footwear Sweden AB
Status
Reklamspärrad enhet
Kommunsäte
Lund
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 3/15: Godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom alla områden. Den första delen som måste åtgärdas är bolagets lönsamhet.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
7,90% (2017)
Kassalikviditet
-140,63%
1 044,60% (2017)
Soliditet
80,24%
86,09% (2017)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2017)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2004-12
2003-12
2002-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
7
29 093
-16 207
-16 207
8 965
581
1 272
-54,92%
66,63%
16,30%
15
21 607
-9 951
-9 951
12 432
575
2 086
-43,84%
34,49%
13,42%
13
15 981
-6 353
-6 353
10 058
-
4 954
-36,12%
70,50%
29,22%

Resultaträkning (tkr)

2004-12
2003-12
2002-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
29 093
-
-16 083
-16 207
21 607
-
-9 473
-9 951
15 981
-
-5 773
-6 353

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2004-12
2003-12
2002-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
6 213
2 752
8 965
-
9 710
2 720
12 430
-
4 670
5 388
10 058

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2004-12
2003-12
2002-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 461
0
0
3 373
4 130
8 964
1 668
0
1 375
4 677
4 711
12 431
2 939
0
0
3 177
3 942
10 058

Löner & utdelning (tkr)

2004-12
2003-12
2002-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
581
-
1 272
-
583
-
29 093
575
-
2 086
-
1 274
-
21 607
-
-
4 954
-
725
-
15 981

Nyckeltal

2004-12
2003-12
2002-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
7
4 156
378
-15386
34,65%
-54,92%
100,00%
-4,74%
16,30%
66,63%
15
1 440
268
-7367
35,20%
-43,84%
100,00%
-9,21%
13,42%
34,49%
13
1 229
261
-5357
-
-36,12%
100,00%
9,05%
29,22%
70,50%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-07
2017-07
2016-07
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
52850
0
0
0
21 407
6
-
-
-140,63%
80,24%
8
17 263
847
847
23 496
-
-
7,90%
1 044,60%
86,09%
8
11 095
700
700
23 719
0
1 954
9,29%
837,38%
81,72%
13
23 115
1 094
1 094
27 667
0
4 086
7,00%
599,27%
67,52%
11
22 584
928
928
28 916
0
3 629
7,12%
337,62%
60,82%
1
5 505
-110
129
24 886
0
476
0,92%
11 832,75%
74,15%
2
12 891
4 088
4 088
30 640
0
795
37,98%
445,56%
59,80%
3
14 280
3 616
3 616
21 202
49
882
28,68%
2 494,59%
67,15%
5
19 817
3 183
3 183
23 872
0
1 465
19,95%
683,09%
44,49%
7
28 138
-1 967
-2 902
40 583
0
2 026
-7,79%
494,49%
20,30%
17
37 941
-6 158
-6 158
30 079
886
6 763
-25,04%
238,03%
3,79%

Resultaträkning (tkr)

2018-07
2017-07
2016-07
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
11 458
5 805
290
847
7 903
3 192
252
700
17 667
5 448
444
1 094
16 930
5 654
428
928
4 799
706
-161
-110
11 731
1 160
4 445
4 088
13 530
750
3 847
3 616
16 044
3 773
2 867
3 183
23 755
4 383
5 064
-1 967
24 157
13 784
-6 181
-6 158

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-07
2017-07
2016-07
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
785
-
162
162
-
1 784
21 712
23 496
-
1 656
22 063
23 719
-
2 122
25 546
27 668
-
2 796
26 121
28 917
-
4 652
20 234
24 886
-
4 957
25 682
30 639
-
6 908
14 294
21 202
-
4 240
19 632
23 872
-
4 777
35 806
40 583
-
3 498
26 581
30 079

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-07
2017-07
2016-07
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
785
21 014
0
462
982
23 243
20 228
0
851
611
1 805
23 495
19 382
0
1 965
106
2 266
23 719
18 682
0
3 278
1 895
3 812
27 667
17 588
0
3 910
544
6 874
28 916
18 454
0
4 188
2 073
171
24 886
18 324
0
6 551
0
5 764
30 639
14 237
0
4 516
1 877
573
21 203
10 620
0
8 272
2 106
2 874
23 872
8 237
0
24 605
500
7 241
40 583
1 139
0
18 934
0
10 006
30 079

Löner & utdelning (tkr)

2018-07
2017-07
2016-07
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 263
-
-
1 954
-
650
-
11 095
-
-
4 086
-
1 403
-
23 115
-
-
3 629
-
1 375
-
22 584
-
-
476
-
46
-
5 505
-
-
795
-
279
-
12 891
49
-
882
-
372
-
14 280
-
-
1 465
-
744
-
19 817
-
-
2 026
-
2 262
-
28 138
886
-
6 763
-
2 489
-
37 941

Nyckeltal

2018-07
2017-07
2016-07
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
52 850
-
0
3151
-100,00%
-
-
-
80,24%
-140,63%
8
1 432
606
1753
44,98%
7,90%
100,00%
173,74%
86,09%
1 044,60%
8
988
326
2562
-55,27%
9,29%
100,00%
250,50%
81,72%
837,38%
13
1 359
425
4396
4,35%
7,00%
100,00%
123,02%
67,52%
599,27%
11
1 539
461
5057
252,78%
7,12%
100,00%
113,69%
60,82%
337,62%
1
4 799
526
4332
-59,09%
0,92%
100,02%
418,07%
74,15%
11 832,75%
2
5 866
1 054
12746
-13,30%
37,98%
100,00%
169,79%
59,80%
445,56%
3
4 510
866
8979
-15,67%
28,68%
100,00%
101,41%
67,15%
2 494,59%
5
3 209
704
11629
-32,46%
19,95%
100,00%
104,45%
44,49%
683,09%
7
3 394
418
30188
-1,66%
-7,79%
100,00%
120,25%
20,30%
494,49%
17
1 421
621
13576
-
-25,04%
100,00%
68,61%
3,79%
238,03%

Verksamhet & Status

Bolaget skall i egen regi samt genom dotterbolag bedriva transport i hudvudsak, asfalt, grus och matjord ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556568-4791
Verksamhet
Reklamspärrad enhet
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-04-14
Juridiskt namn
Bianco Footwear Sweden AB
Länsäte
Lund

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Rubenius, Mikael (f. 1974)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Mast, Andreas Gunnar (f. 1979)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Laursen, Piper Rene (f. 1958)
Styrelseledamot
Laursen, Piper Rene (f. 1958)
Rubenius, Mikael (f. 1974)
Andersen, Peter Aagaard (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).