Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kanalvägen 1 A, 194 61, UPPLANDS VÄSBY
Tel.nummer
070-1062007
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556632-4835
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2002
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Raisio Sverige AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Raisio Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Uppsala
Nyckeltal
Vinstmarginal
206,04%
16,83% (2016)
Kassalikviditet
4 668,52%
654,15% (2016)
Soliditet
67,20%
53,07% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1
9 830
6 921
6 921
22 689
-
-
206,04%
4 668,52%
67,20%
1
3 566
598
598
15 692
0
1 044
16,83%
654,15%
53,07%
1
3 957
1 405
1 405
15 083
0
1 009
35,51%
586,17%
51,24%
1
3 318
148
148
13 992
0
1 220
4,52%
558,45%
45,20%
4
3 386
-49
-49
14 079
0
937
-1,30%
231,01%
43,87%
8
8 909
-1 246
-1 246
16 120
-
3 246
-13,94%
158,03%
38,62%
8
10 152
-849
-849
16 012
0
2 702
-8,28%
319,80%
46,66%
10
19 932
-5 548
-5 548
18 300
1 128
2 903
-27,68%
255,07%
45,46%
10
16 608
-3 639
-3 639
15 822
1 274
3 016
-21,84%
363,95%
43,41%
10
44 065
-2 617
-2 617
20 271
1 182
3 804
-5,85%
206,52%
51,83%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 359
6 471
6 815
6 921
3 566
-
469
598
3 957
-
1 281
1 405
3 318
-
-59
148
3 386
-
-366
-49
8 909
-
-1 643
-1 246
10 152
-
-1 252
-849
19 932
-
-5 727
-5 548
16 608
-
-3 852
-3 639
44 065
-
-3 248
-2 617

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
22 689
22 689
-
13 010
2 682
15 692
-
12 879
2 204
15 083
-
10 256
3 736
13 992
-
12 060
2 019
14 079
-
11 591
4 529
16 120
-
11 231
4 781
16 012
-
10 880
7 420
18 300
-
7 695
8 127
15 822
-
106
20 165
20 271

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
15 248
0
0
6 955
486
22 689
8 327
0
0
6 955
410
15 692
7 729
0
0
6 978
376
15 083
6 324
0
0
6 999
669
13 992
6 176
0
0
7 029
874
14 079
6 225
0
0
7 029
2 866
16 120
7 471
0
0
7 046
1 495
16 012
8 320
0
0
7 071
2 909
18 300
6 868
0
0
6 721
2 233
15 822
10 507
0
0
0
9 764
20 271

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
9 830
-
-
1 044
-
733
-
3 566
-
-
1 009
-
659
-
3 957
-
-
1 220
-
705
-
3 318
-
-
937
-
617
-
3 386
-
-
3 246
-
1 589
-
8 909
-
-
2 702
-
1 411
-
10 152
1 128
-
2 903
-
2 150
-
19 932
1 274
-
3 016
-
2 247
-
16 608
1 182
-
3 804
-
2 442
-
44 065

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1
3 359
2 001
6815
-5,80%
206,04%
100,00%
661,00%
67,20%
4 668,52%
1
3 566
1 881
469
-9,88%
16,83%
100,00%
63,71%
53,07%
654,15%
1
3 957
1 724
1281
19,26%
35,51%
100,00%
46,20%
51,24%
586,17%
1
3 318
2 055
-59
-2,01%
4,52%
100,00%
92,44%
45,20%
558,45%
4
847
399
-349
-61,99%
-1,30%
100,03%
33,82%
43,87%
231,01%
8
1 114
641
-1620
-12,24%
-13,94%
100,00%
18,67%
38,62%
158,03%
8
1 269
542
-1229
-49,07%
-8,28%
100,00%
32,37%
46,66%
319,80%
10
1 993
655
-5704
20,01%
-27,68%
100,00%
22,63%
45,46%
255,07%
10
1 661
724
-3829
-62,31%
-21,84%
98,87%
35,49%
43,41%
363,95%
10
4 407
908
-3004
-
-5,85%
55,86%
23,60%
51,83%
206,52%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning av färgtillsatser till plastindustrin, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556632-4835
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2002-09-20
Juridiskt namn
Raisio Sverige AB
Länsäte
Uppsala

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Mattsson, David (f. 1976)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Kakko, Pia Susanna (f. 1972)
Styrelseledamot
Kakko, Pia Susanna (f. 1972)
Koivulehto-Mäkitalo, Sari Minna Maria (f. 1974)
Elevuori, Antti Juhani (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).