Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vegagatan 9, 733 33, SALA
Tel.nummer
0224-18889
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556586-4484
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Sala NT Förvaltning AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Sala NT Förvaltning AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sala
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
Saknas
526,94% (2017)
Soliditet
Saknas
99,38% (2017)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
0
-
0
-
-
-
0
26
1 002
993
30 997
0
0
-
526,94%
99,38%
0
120
1 146
1 146
30 417
0
0
-
1 002,91%
98,53%
0
208
12 009
11 764
68 793
0
0
613 550,00%
6 211,87%
98,42%
0
137
4 829
4 320
56 975
0
0
80 683,33%
18 860,00%
98,86%
1
1 255
17 772
17 696
56 332
-
550
1 429,82%
16 443,71%
99,01%
1
7 790
715
384
40 585
0
198
9,73%
13 459,09%
98,78%
11
54 895
10 066
8 498
50 224
0
5 417
18,64%
406,01%
78,74%
10
44 934
6 759
6 465
39 987
624
3 315
15,09%
521,45%
82,77%
8
29 373
1 798
676
34 138
890
2 354
6,29%
485,46%
81,65%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
26
-277
1 002
-
120
-267
1 146
2
206
-538
12 009
6
131
-431
4 829
1 244
11
-2 016
17 772
7 670
120
525
715
54 832
63
5 914
10 066
44 934
-
5 166
6 759
29 373
-
1 580
1 798

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
184
-
-
-
-
29 980
1 017
30 997
-
25 934
4 483
30 417
-
1 270
67 523
68 793
-
1 338
55 637
56 975
-
1 410
54 922
56 332
-
5 053
35 532
40 585
-
3 858
46 366
50 224
-
3 932
36 055
39 987
-
6 158
27 979
34 137

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
31 205
-
-
31 205
30 804
-
-
-
193
30 997
29 970
-
-
-
447
30 417
67 706
-
-
-
1 087
68 793
55 942
492
-
246
295
56 975
55 622
192
-
184
334
56 332
39 926
210
-
184
264
40 584
39 542
6
-
560
10 116
50 224
33 044
68
-
473
6 402
39 987
26 579
1 658
-
714
5 186
34 137

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
163
26
-
-
-
-
-
159
120
-
-
-
-
-
-
208
-
-
-
-
13
-
137
-
-
550
-
276
4 000
1 255
-
-
198
-
160
2 000
7 790
-
-
5 417
-
1 992
-
54 895
624
-
3 315
-
1 484
2 000
44 934
890
-
2 354
-
1 335
-
29 373

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
31205
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-277
-
-
-
-
99,38%
526,94%
-
-
-
-219
-100,00%
-
-
-
98,53%
1 002,91%
-
-
-
-469
-66,67%
613 550,00%
100,00%
3 321 800,00%
98,42%
6 211,87%
-
-
-
-359
-99,52%
80 683,33%
100,00%
922 366,67%
98,86%
18 860,00%
1
1 244
826
-1938
-83,78%
1 429,82%
94,21%
4 388,10%
99,01%
16 443,71%
1
7 670
348
606
-86,01%
9,73%
14,49%
459,82%
98,78%
13 459,09%
11
4 985
686
6028
22,03%
18,64%
29,80%
66,11%
78,74%
406,01%
10
4 493
556
5308
52,98%
15,09%
29,18%
65,99%
82,77%
521,45%
8
3 672
586
1728
-
6,29%
30,73%
77,60%
81,65%
485,46%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsundersökningar, marknadsanalys, affärsutveckling, internetutveckling, omvärdsanalys, och mediaanalys jämte därtill närliggande verksamheter.

Org.nummer
556586-4484
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-05-24
Juridiskt namn
Sala NT Förvaltning AB
Länsäte
Sala

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Johansson, Mats Niklas (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Viklund, Per Fredrik (f. 1977)
Revisorssuppleant
Nilsson, Lars Ove (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Johansson, Mats Niklas (f. 1969)
Styrelsesuppleant
Johansson, Mats Olov (f. 1945)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).