Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Tegeluddsvägen 29, 115 41, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-6642000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556316-7625
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Aladdins Uthyrning AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Aladdins Uthyrning AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
16,16%
9,16% (2016)
Kassalikviditet
184,21%
107,74% (2016)
Soliditet
35,90%
31,67% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
11
14 496
2 289
1 703
9 839
-
-
16,16%
184,21%
35,90%
13
13 938
1 219
1 535
8 075
0
0
9,16%
107,74%
31,67%
13
14 233
341
205
8 212
0
4 807
2,62%
102,37%
25,52%
16
14 026
649
685
8 633
0
4 548
5,09%
97,12%
28,16%
17
10 354
994
703
8 008
0
3 523
10,08%
95,28%
30,17%
18
13 942
68
10
6 185
-
5 140
0,98%
77,01%
27,13%
20
13 436
720
62
6 358
0
4 348
5,97%
109,99%
34,31%
20
13 542
49
114
5 891
1 010
3 497
0,88%
86,68%
33,48%
17
11 898
22
210
6 033
690
3 300
0,56%
79,98%
33,72%
17
12 729
998
304
5 338
819
3 255
8,50%
97,67%
40,17%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
14 296
200
1 413
2 289
13 605
333
1 243
1 219
14 000
233
364
341
13 890
136
703
649
10 154
200
1 023
994
13 658
284
132
68
13 434
2
801
720
13 374
168
117
49
11 683
215
65
22
12 729
-
1 071
998

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 139
4 699
9 838
-
5 016
3 059
8 075
-
5 188
3 024
8 212
-
5 178
3 455
8 633
-
4 791
3 217
8 008
-
4 110
2 076
6 186
-
3 896
2 462
6 358
-
4 078
1 813
5 891
-
4 055
1 977
6 032
-
3 313
2 025
5 338

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 259
350
2 609
1 214
2 406
9 838
2 557
-
2 624
426
2 468
8 075
1 515
744
2 654
556
2 742
8 211
1 804
804
2 232
531
3 262
8 633
1 499
1 176
1 789
430
3 114
8 008
796
1 131
1 629
193
2 436
6 185
1 237
1 211
1 298
500
2 112
6 358
1 424
703
1 024
825
1 914
5 890
1 310
929
752
674
2 368
6 033
1 135
1 294
461
427
2 021
5 338

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
3 000
14 496
-
-
-
-
-
1 000
13 938
-
-
4 807
-
1 490
494
14 233
-
-
4 548
-
1 347
494
14 026
-
-
3 523
-
1 017
380
10 354
-
-
5 140
-
1 438
-
13 942
-
-
4 348
-
1 142
-
13 436
1 010
-
3 497
-
1 166
-
13 542
690
-
3 300
-
924
-
11 898
819
-
3 255
-
1 061
-
12 729

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
11
1 300
601
4942
5,08%
16,16%
100,00%
16,04%
35,90%
184,21%
13
1 047
470
4747
-2,82%
9,16%
100,00%
4,34%
31,67%
107,74%
13
1 077
529
3933
0,79%
2,62%
100,00%
2,01%
25,52%
102,37%
16
868
404
3975
36,79%
5,09%
100,00%
1,39%
28,16%
97,12%
17
597
281
3490
-25,66%
10,08%
100,01%
1,01%
30,17%
95,28%
18
759
401
2842
1,67%
0,98%
100,00%
-2,64%
27,13%
77,01%
20
672
295
3151
0,45%
5,97%
100,00%
2,61%
34,31%
109,99%
20
669
307
2205
14,47%
0,88%
100,00%
-0,76%
33,48%
86,68%
17
687
313
1827
-8,22%
0,56%
100,00%
-3,35%
33,72%
79,98%
17
749
322
2353
-
8,50%
100,00%
0,03%
40,17%
97,67%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva försäljning av trä- och byggmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper.

Org.nummer
556316-7625
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-01-19
Juridiskt namn
Aladdins Uthyrning AB
Länsäte
Stockholm

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Stafsén, Carl Lars Mikael (f. 1954)
Vice verkställande direktör
Stafsén, Måns Erik Joakim (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Nilsson, Eva Camilla (f. 1973)
Nilsson, Eva Camilla (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Stafsén, Carl Lars Mikael (f. 1954)
Styrelseledamot
Stafsén, Carl Lars Mikael (f. 1954)
Stafsén, Måns Erik Joakim (f. 1962)
Styrelsesuppleant
Stafsén, Anna Maria (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).