Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sattajärvi 320, 984 92, PAJALA
Tel.nummer
0978-60000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556672-3846
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2004
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Kero Försäljning AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Kero Försäljning AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Pajala
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,54%
-0,50% (2016)
Kassalikviditet
141,18%
120,36% (2016)
Soliditet
66,40%
61,97% (2016)
Bruttovinstmarginal
99,76%
99,56% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
11 612
398
286
4 785
-
-
3,54%
141,18%
66,40%
7
10 701
-60
3
4 629
0
0
-0,50%
120,36%
61,97%
6
11 364
417
238
4 490
0
2 080
3,84%
157,80%
64,94%
6
9 939
376
264
4 309
0
2 018
3,91%
129,89%
60,20%
7
9 346
306
249
3 884
731
1 197
3,39%
120,69%
59,26%
7
9 490
444
321
3 770
718
1 267
4,77%
144,85%
60,10%
7
9 296
288
324
3 437
673
1 249
3,20%
119,00%
56,56%
7
8 699
311
223
3 515
673
994
3,68%
146,25%
58,22%
6
8 560
326
231
3 295
703
1 014
3,94%
137,66%
55,43%
6
7 956
284
144
2 850
619
807
3,83%
133,80%
55,85%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
11 442
170
404
398
10 676
25
-56
-60
11 043
321
421
417
9 801
138
377
376
9 346
-
315
306
9 489
1
451
444
9 294
2
292
288
8 697
2
310
311
8 557
3
335
326
7 906
50
297
284

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
46
4 739
4 785
-
37
4 592
4 629
-
51
4 439
4 490
-
25
4 283
4 308
-
8
3 876
3 884
-
15
3 755
3 770
-
25
3 412
3 437
-
37
3 478
3 515
-
41
3 254
3 295
-
51
2 799
2 850

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 819
459
0
152
1 355
4 785
2 533
430
0
148
1 518
4 629
2 529
496
0
145
1 320
4 490
2 292
387
0
141
1 489
4 309
2 028
351
0
137
1 368
3 884
1 978
369
0
132
1 291
3 770
1 657
368
0
128
1 284
3 437
1 633
530
0
124
1 228
3 515
1 410
534
0
119
1 232
3 295
1 180
528
0
139
1 003
2 850

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
11 612
-
-
-
-
-
-
10 701
-
-
2 080
-
571
-
11 364
-
-
2 018
-
395
-
9 939
731
-
1 197
-
578
-
9 346
718
-
1 267
-
584
-
9 490
673
-
1 249
-
557
-
9 296
673
-
994
-
532
300
8 699
703
-
1 014
-
562
-
8 560
619
-
807
-
422
-
7 956

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
1 907
520
424
7,17%
3,54%
99,76%
29,58%
66,40%
141,18%
7
1 525
417
-42
-3,32%
-0,50%
99,56%
28,79%
61,97%
120,36%
6
1 841
447
438
12,67%
3,84%
99,63%
28,24%
64,94%
157,80%
6
1 634
407
388
4,87%
3,91%
99,60%
28,51%
60,20%
129,89%
7
1 335
340
323
-1,51%
3,39%
53,40%
26,84%
59,26%
120,69%
7
1 356
349
461
2,10%
4,77%
53,85%
25,97%
60,10%
144,85%
7
1 328
341
304
6,86%
3,20%
53,06%
22,90%
56,56%
119,00%
7
1 242
320
327
1,64%
3,68%
51,62%
25,87%
58,22%
146,25%
6
1 426
361
368
8,23%
3,94%
49,76%
23,63%
55,43%
137,66%
6
1 318
315
330
-
3,83%
50,49%
22,72%
55,85%
133,80%

Verksamhet & Status

Bolaget skall tillverka och sälja fritidsprodukter i naturmaterial och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556672-3846
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2004-12-13
Juridiskt namn
Kero Försäljning AB
Länsäte
Pajala

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Kero, Karl Erik (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Johansson, Lars Magnus (f. 1967)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Kero, Emma Kristina (f. 1978)
Styrelseledamot
Kero, Karl Erik (f. 1966)
Kero, Emma Kristina (f. 1978)
Styrelsesuppleant
Kero, Bengt Erland (f. 1943)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).