Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Löwenströmska Sjukhuset, 194 89, UPPLANDS VÄSBY
Tel.nummer
08-50902700
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556561-7411
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
GHP Stockholm Spine Center AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Upplands Väsby
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,59%
6,72% (2016)
Kassalikviditet
204,60%
187,10% (2016)
Soliditet
58,88%
53,89% (2016)
Bruttovinstmarginal
80,74%
80,72% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2004-12
2003-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
54
76 215
8 267
5 871
41 751
2 086
18 044
11,01%
399,70%
68,36%
42
64 489
11 378
8 108
34 059
1 898
13 980
18,09%
430,87%
71,75%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2004-12
2003-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
74 953
1 262
7 951
8 267
62 452
2 037
11 190
11 378
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2004-12
2003-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 827
36 924
41 751
-
4 470
29 588
34 058
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2004-12
2003-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
28 543
0
3 958
0
9 238
41 739
24 436
0
2 751
0
6 867
34 054
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 086
-
18 044
-
10 030
-
76 215
1 898
-
13 980
-
7 342
-
64 489
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2004-12
2003-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
54
1 388
596
14273
20,02%
11,01%
74,23%
36,94%
68,36%
399,70%
42
1 487
579
16142
-
18,09%
66,94%
36,38%
71,75%
430,87%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
108
169 730
6 034
-423
66 168
1 189
60 003
3,59%
204,60%
58,88%
108
166 423
11 126
-2 660
81 788
1 525
54 322
6,72%
187,10%
53,89%
99
153 446
6 394
292
71 441
934
49 327
4,22%
187,50%
54,97%
79
137 806
9 713
-523
75 323
1 407
39 026
7,10%
195,24%
56,71%
71
133 682
16 694
12 963
62 814
1 281
36 218
12,63%
316,55%
72,95%
67
116 723
11 564
8 488
53 965
2 329
32 371
10,14%
271,10%
69,78%
65
116 553
15 038
10 997
47 079
2 095
31 174
13,32%
302,49%
74,54%
62
115 647
18 425
13 497
49 828
2 290
27 415
16,66%
276,38%
70,35%
73
125 511
20 865
14 559
78 412
2 675
32 861
19,31%
469,53%
80,23%
79
127 011
18 202
11 826
57 954
3 077
33 089
18,32%
341,64%
74,15%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
168 797
933
5 963
6 034
166 056
367
11 072
11 126
152 305
1 141
6 250
6 394
137 101
705
9 484
9 713
132 472
1 210
16 363
16 694
114 280
2 443
11 073
11 564
113 145
3 408
14 457
15 038
112 119
3 528
18 190
18 425
122 512
2 999
22 760
20 865
123 957
3 054
21 537
18 202

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
11 641
54 527
66 168
-
12 862
68 927
81 789
-
12 541
58 900
71 441
-
13 372
61 950
75 322
-
9 846
52 968
62 814
-
9 751
44 213
53 964
-
10 825
36 253
47 078
-
9 004
40 824
49 828
-
5 611
72 801
78 412
-
6 763
51 191
57 954

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
38 958
0
560
0
26 650
66 168
44 075
0
873
0
36 840
81 788
39 270
0
757
0
31 414
71 441
42 718
0
875
0
31 730
75 323
45 822
0
260
0
16 733
62 815
37 656
0
0
0
16 309
53 965
35 093
0
0
0
11 985
47 078
35 056
0
0
0
14 771
49 827
62 907
0
0
0
15 505
78 412
42 970
0
0
0
14 984
57 954

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 189
-
60 003
-
27 514
6 030
169 730
1 525
-
54 322
-
26 285
11 120
166 423
934
-
49 327
-
23 538
6 390
153 446
1 407
-
39 026
-
18 419
9 710
137 806
1 281
-
36 218
-
17 687
12 960
133 682
2 329
-
32 371
-
15 823
8 488
116 723
2 095
-
31 174
-
14 809
9 000
116 553
2 290
-
27 415
-
13 751
15 000
115 647
2 675
-
32 861
-
16 229
46 000
125 511
3 077
-
33 089
-
16 907
-
127 011

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
108
1 563
846
8619
1,65%
3,59%
80,74%
16,52%
58,88%
204,60%
108
1 538
799
14201
9,03%
6,72%
80,72%
19,32%
53,89%
187,10%
99
1 538
798
9018
11,09%
4,22%
78,25%
18,05%
54,97%
187,50%
79
1 735
790
11908
3,49%
7,10%
74,49%
22,04%
56,71%
195,24%
71
1 866
833
17817
15,92%
12,63%
75,59%
27,35%
72,95%
316,55%
67
1 706
816
12266
1,00%
10,14%
74,99%
24,42%
69,78%
271,10%
65
1 741
785
15435
0,92%
13,32%
72,51%
21,45%
74,54%
302,49%
62
1 808
765
19191
-8,48%
16,66%
72,62%
23,24%
70,35%
276,38%
73
1 678
754
24448
-1,17%
19,31%
78,00%
46,77%
80,23%
469,53%
79
1 569
703
23418
-
18,32%
75,29%
29,21%
74,15%
341,64%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med presentartiklar och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556561-7411
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-10-28
Juridiskt namn
GHP Stockholm Spine Center AB
Länsäte
Upplands Väsby

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Zoéga, Björn (f. 1964)
Vice verkställande direktör
Berg, Lars Svante (f. 1953)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Sjölander, Mikael (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
van Eijk, Max Vincent Georg (f. 1978)
Styrelseledamot
Wachtmeister, Johan Fredrik S I (f. 1959)
Zoéga, Björn (f. 1964)
Jacobsson, Bo Fabian Johan (f. 1969)
van Eijk, Max Vincent Georg (f. 1978)
Styrelsesuppleant
Berg, Lars Svante (f. 1953)
Öhman, Daniel Robert (f. 1980)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).