Västra Götalands läns landsting Regionkansliet

Ekonomisk rating (2002)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Torget Residenset, 462 33, VÄNERSBORG
Tel.nummer
033-6161650
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
232100-0131
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Landsting
Moderbolag
Västra Götalands läns landsting Regionkansliet
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Västra Götalands läns landsting Regionkansliet
Status
Aktiv
Kommunsäte
Vänersborg
Ekonomisk rating (2002)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok och lönsamheten och den finansiella styrkan är bra. Att analysera och förbättra lönsamheten eller öka tillväxten kommer att löna sig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
6,82%
8,55% (2001)
Kassalikviditet
44,58%
43,87% (2001)
Soliditet
11,80%
14,38% (2001)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
31 975 000
22 000
21 000
12 349 000
9 000
11 120 000
3,53%
47,22%
11,44%
-
30 453 000
218 000
218 000
12 137 000
8 000
10 577 000
5,17%
47,06%
13,85%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
8 959 000
23 016 000
201 000
22 000
8 609 000
21 844 000
368 000
218 000
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 655 000
3 694 000
12 349 000
-
8 656 000
3 481 000
12 137 000
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 413 000
0
2 862 000
909 000
7 162 000
12 346 000
1 681 000
0
2 096 000
1 229 000
7 129 000
12 135 000
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
9 000
-
11 120 000
-
5 237 000
-
31 975 000
8 000
-
10 577 000
-
4 873 000
-
30 453 000
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
3063000
4,07%
3,53%
-
-38,71%
11,44%
47,22%
-
-
-
2464000
-
5,17%
-
-42,37%
13,85%
47,06%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
30 432 000
213 000
7 000
11 820 000
0
10 844 000
6,82%
44,58%
11,80%
-
28 946 000
382 000
219 000
11 662 000
0
10 316 000
8,55%
43,87%
14,38%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
7 416 000
23 016 000
409 000
213 000
7 102 000
21 844 000
548 000
382 000
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 549 000
3 271 000
11 820 000
-
8 614 000
3 048 000
11 662 000
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 395 000
0
2 859 000
909 000
6 657 000
11 820 000
1 677 000
0
2 086 000
1 229 000
6 670 000
11 662 000
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
10 844 000
-
5 129 000
-
30 432 000
-
-
10 316 000
-
4 768 000
-
28 946 000
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
3268000
4,42%
6,82%
-
-45,66%
11,80%
44,58%
-
-
-
2634000
-
8,55%
-
-51,00%
14,38%
43,87%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Org.nummer
232100-0131
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Landsting
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Västra Götalands läns landsting Regionkansliet
Länsäte
Vänersborg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN5520180 STF | SN85322 Gymnasiesärskola | SN90010 Artistisk verksamhet | SN90030 Konstnärlig verksamhet | SN01191 Prydnadsväxtodlare, växthus | SN47610 Bokhandel | SN47911 Post- & interneth, brett sortiment | SN55201 Vandrarhem | SN68203 Fastighetsbolag, andra lokaler | SN68320 Fastighetsförvaltning, övrig | SN72190 Teknisk- & naturvetenskap, forskning | SN81100 Fastighetsservice | SN82300 Mäss- & kongressarrangör | SN84114 Informationsverk | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84123 Administration hälso- & sjukvård | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84139 Admin av andra näringslivsprogram | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532172 Naturbruksprogram | SN8532176 Specialprogram | SN85410 Eftergymnasial utbildning | SN85420 Högskoleutbildning | SN8542040 Högskoleutbildning, vårdyrken | SN85592 Folkhögskola | SN8610110 Sjukhem | SN86102 Somatisk vård, sjukhus | SN8610210 Sjukhus | SN86103 Psykiatrisk vård, sjukhus | SN86211 Primärvård med läkare | SN8621110 Vårdcentral | SN8621120 Läkarhus | SN86212 Öppen hälso- & sjukv, ej primärvård | SN8621210 Företagshälsovård | SN86221 Specialistsjukvård, sjukhus | SN86222 Specialistsjukvård, ej på sjukhus | SN86230 Tandläkarmottagning | SN8623010 Folktandvård | SN86901 Laboratorieverksamhet, medicinsk | SN86902 Ambulanstransporter & sjukvård | SN86903 Primärvård, ej läkare | SN8690310 Mödravårdcentral | SN8690320 Barnavårdcentral | SN86905 Fysioterapeutisk vård | SN86909 Öppen hälso- & sjukvård, ej läkare | SN8690910 Psykologmottagning | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN91011 Bibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101120 Länsbibliotek | SN9101145 Sjukhusbibliotek | SN91020 Museum | SN91030 Kulturmiljöinstitution | SN91040 Trädgård, djurpark, naturreservat | SN96011 Industri- & institutionstvätteri
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).